E - e

each day nėhestoha éšeēva
each of them totáeto
each one néstoxėse
· nonóna'ėstse
each other -ahtse
· nonámé'tó'e
each side hátsėstove
· hátsėstove-
· hóto'óxe-
eagle netse
· Netse Ȯhmo'ȯhtávaestse
· Netse Ȯhvó'komaestse
· Netse Ȯxháaestse
· Netse Ȯxháahketa
· Netse Ȯxheóvaestse
· vóaxaa'émeeno
Eagle Netsévóhto
eagle ma'xevé'késo
· Netse Ȯhno'kaestse
Eagle - Big Netse Ȯhma'haata
Eagle Butte Netsévóse
Eagle Chief Netse Ȯhvéhonevėstse
Eagle Flies About Netse Ȯhtsévé'hȧhtse
Eagle Nest Netsévȯhé'so
Eagle Trail Woman Netséméóná'e
· Vóaxaa'éméóná'e
Eaglefeathers Netsévóto
eagle-painted -vóaxaa'évómá'e
ear -he-stovóotse
· -hoxemée'ėstáméá'ha
· -htovóo'ȯtse
· -htovóótse
· -'está
· -'kestá
· mȧhtovóo'ȯtse
· nȧhtovóo'ȯtse
· -néše'está
· -póo'ėstáxená
· -sóhpeotaa'está
· -tó'kėse'está
ear hair mé'šeme'ėstahtȯtse
ear medicine mȧhtovóotsė-heséeo'ȯtse
ear piercing otaa'ėstáhestȯtse
ear piercing ceremony otaa'ėstávo'eétȧhestȯtse
earache -ónėše'ėstáohtsé
early néhe-
· -ne'éšeamoése
early afternoon -móneénėsétovoéstá
early evening mónėhetóéva
· mónetaa'éva
early in life móhtoto
early in time -móne'xove
early this morning tséh-méovóonā'o
early tomorrow morning mȧhméovóonā'o
earn interest -heváseme'tá
· -he-vásemétó
earring -e'tóseestá
· hósee'ėse
· -tó'ėstóneóseestá
· vé'ho'kóseestȯtse
· -vósee'ėse
earrings tó'ėstóneóseestȯtse
ears - cause s.o. to have -hestovootsé'seh
ears back -tame'ėstá'o
ears cold -toe'está
ears cold - have -ná'tse'ėstávose
ears frostbitten -anée'ėstávose
ears pierced -otaa'ėstahe
ears protrude -totšéške'e'está
· -totšéške'está
ears red from cold -ma'e'ėstávose
ears stick out -totšéške'e'está
earth -hetaa'óma'o'e
· ho'e
· -momá'oma'o'e
· -óma'o'e
· -oó'xoma'eotse
· otá'tavóma'ȯhtse
Earth - Grandmother Néške'emāne
earth man ho'evȯtse
Earth Man ho'evȯtse
Earth Walker Ho'ēvȧhtamēhnėstse
earthquake -momó'otse ho'e
earthworm ho'éméhne
earth??) -oóexan
ear(s) stick out -totšéške'está
easily he'ke-
easily do something -he'anávo'eétahe
easily frightened -héhpȧhahe
east éše'he tsénėxhésemé'éhnėstse
· heséne
· sóvone
East Hesénȯhtȧhé'héhe
east éše'he tsénėxhésemé'éhnėse
· hánȯsóvóne
Easter Ohaéma'heónéeše
· Vóvotȯtse Tsé'onetȧhévȧho'hee'ėstse
· Vóvotséeše
Eastern Sioux Náhtovona
easy he'aná-
· -he'anahe
· -he'anátó
· -he'anávetanó
· -he'ketanó
easy job -he'anávotse'ohe
easy work -he'anávotse'ohe
eat -e'haná
· -éstotše'še
· -hehpe'haná
· -hesėhahtsé
· -'haná
· -mé'enaa'e
· -mese
· -mésehe
· -mésėhé'hanaa'e
· -mésėhéotse
· mésėhestȯtse
· -mév
· -néhove'haná
· -néhove'hanáóó'e
· -nėševe'hanáotse
· -nȯhtóve'haná
· -no'óovo'he
· -nóve'haná
· Ókȯhkeméseestse
· -popėhéve'haná
eat about -éve'haná
eat all of s.o. -mȧhaét
eat all of s.t. -mȧhaéstá
eat alone -no'ke'haná
eat along with food -ho'xe'e
eat and die -áhane'haná
eat and get sick -áhane'haná
eat as a white person -vé'ho'émėsehe
eat badly -senóve'hāna
eat candy -vé'kee'haná
eat everything -nėhetaa'e'haná
· -óove'haná
eat everything up -mȧhaéstomo'he
eat for a long time -vone'éše'haná
eat greasy (food) -é'ome'haná
eat in reference to s.o. -mésėhé'tov
eat last -hestóxe'haná
eat lying -mésėhé'hanáxe
eat much quickly -háe'hanáotse
eat out of same plate with s.o. -véseová'hem
eat people -mévȯsané
· -mévȯsané
eat peyote -mátȧhéve'haná
eat poison -no'e'haná
eat quickly -néhe'hanáotse
· -nonótove'haná
eat raw food -ho'e'haná
eat rotten food -hoxe'e'haná
eat small bites -ová'komósėhahtsé
eat standing -mésėhé'hanáóó'e
· -mésėhéóó'e
eat s.o. -mév
eat that way -heše'haná
· -heše'hanáotse
· -nėheše'haná
eat uninvited ?? -nomá'hohkeve
eat up all food before s.o. -tó'oveh
eat up s.o. -mȧha'ham
eat up s.t. quickly -mȧha'hahtsé
eat well -pėhéve'haná
eat while walking -novo'eohtsé
eat with -vése'haná
eat with hands rushing back and forth -hátȯxove'hanáóhtse
eat with s.o. -vése'hanám
eat wrongly -a'se'haná
eat (something) by mistake -ó'ȯse'haná
Eater Ȯh-méseestse
Eats About Woman Éve'hanáhé'e
eclipse -mo'ȯhtáveotse
eddy -néma'e'sevó
edge tóx-
· tóxe-
· tóxéha
· tóxeo'hé'e
· -tóxeotse
educate -héne'enovȧhétanó
educated -héne'enovahe
· -héne'enovȧhétaneve
education háehéne'enovȧhestȯtse
egg vovȯtse
· Vóvotsēso
Egg vovȯtse
egg on s.o. -vonȯhóha'ov
eight na'nohto
· na'nóhtoha
· -na'nóhtȯhánėstse
· na'nóhtȯhe-
· -na'nóhtȯhnoeme
· na'nóhtȯhnóve
· -na'nóhtȯhnȯxe'ohe
· -na'nóhtȯxe
· tsé-na'nóhtóha
eight days na'nóhtȯhéé'ėše
eight in number -na'nóhtohá
eighteen times (mȧhtohto) hóhtȧhna'nóhtoha
eighth graders tsé-na'nóhtȯhatse tséhoéstose
eighty na'nóhtȯhnó'e
either one taamááhe na'ėstse
either side héstove
ejaculate -ho'amé
· -nėhe'otse
El Reno mȧhoéve'ho'éno
· póno'e
elbow -htsé'ooná
· mȧhtsé'oo'e
· mȧhtsé'oo'o
· -oné'xoestsé'oonáxená
elbow s.o. -hestsé'oonoh(n)
Elbow Woman Hestsé'ooné'héhe
elbow (poss.) -htsé'oo'e
· -htsé'oo'o
elder -hátaa'éhahe
· tsé-haa'éhaestse
elderly -éna'he
elders -hátaa'éahe
· tsé-hátaa'éhahese
elected -hotseónaohe
· -monéstove
electric frying pan nonóma'éhevá'xetoo'o
electric stove nonoma'ého'ēsta
electricity nonoma'ého'ota
elephant tsėhe'ėseeséhe
elevate quickly -hene'ȧhé'ó
elevate s.o. -he'aman
elevate s.t. -he'aman
elevated -háa'ého'oése
eleven -mȧhtóhtȯhóhtȧhno'keaénáma
eleven in number - be -mȧhtóhtȯhóhtȧhno'kahe
eleven of mȧhtohto hóhtȧhná'ėstse
eleven o'clock -hóhtȧhno'kȯxe'ohe
eleven times (mȧhtohto) hóhtȧhnó'ka
eliminate -o'ehné
· -o'eohtsé
· -o'eotse
Elk -hémo'eoxévėhóneve
elk mō'e
· mo'éhe
· Mo'éohvésévȯhtse
Elk Appears Woman Mo'emé'ėhné'e
· Mo'ȯhmé'ėhné'e
· Mó'ȯhmé'ėhné'e
Elk Bull Mō'ȯhnotóá'e
Elk City Mo'émȧhoéve'ho'éno
Elk Hooves Mó'eōse
Elk Horns Mo'éhévése
elk mint mo'éhemóxėšéne
· tóhtoo'émȯxėšéne
elk mint tea mo'éhemóxėševéhpotséhohpe
Elk River Mo'éheó'he'e
· Mo'éheo'hé'e
Elk Road Woman Mó'kėheméóná'e
Elk Shoulder Mō'ȯhnȧha'éváóó'ėstse
Elk Society Hémo'eoxeo'o
Elk Soldier -hémo'eoxeve
Elk Soldiers Hémo'eoxeso
Elk Stands Alone Mō'ȯhno'keóó'e
· Mō'ȯhno'keóó'ėstse
Elk Stands With Wife Mō'ȯhnȧha'éváóó'ėstse
elk teeth dress mo'éhevéesévoestȯtse
elk tooth dress mo'éhnoesévoestȯtse
Elk Woman Mo'éhá'e
· Mo'éhévá'e
· Mó'kėhá'e
· Mó'ȯhtséméhé'e
Elkshoulder Mō'ȯhnȧha'éváóó'ėstse
elm homenó'e
elope with s.o. -aseohé'tov
elsewhere oóoxėse
· oxėse
elude -voné'ȯxévaen
elude s.o. -hómėstov
embarrass s.o. -tanéhevo'eéh
embarrassed -tanehe
· -tanéheotse
embarrassed by s.o. -tanéhetsėstov
ember ho'ėstánéó'o
embolden -héestáha'ósané
· -héestáha'ov
· -héestáham
embolden s.o. -héhnovévam
embrace -é'kotseváen
embrace s.o. -é'kotsen
embrace s.o. around the waist -nėškóhtȧsén
emerge -hóehné
· onó-
· -onóohtsé
emerge feet first -hóe'ėhahtá'ó
emerge from brush -hóestó'éhne
· -hóestó'eōhtse
emerge from bushes -hóestó'éhne
· -hóestó'eohe
· -hóestó'eōhtse
emerge from forest -hóestó'éhne
· -hóestó'eohe
· -hóestó'eōhtse
emerge grow -hóene'ó
emerge (of vegetation) -mé'o'é
emergency medical service onótovėheséeotsévotse'óhestȯtse
emotionless -he-stsėstahe
emphatic etá'-
· otá'-
· tá'-
· tá'e-
· tá'(e)-
employ -hotse'ót
employee mé'konévotsē'o
employment office monotse'onémȧhéó'o
empower -háatamaahé'tov
empowered -na'énohe
empty -héa'hahtsé
· -oesepáené
· pónóhta
· véhp-
· -véhpahe
· -véhpa'xe
· véhpe-
· -véhpehá
· -véhpėhahtsé
· -véhpene'ho'tá
· -véhpo'ená
· -véhpo'ėséotse
· vovéhp-
empty ears -vovéhpe'está
empty eye sockets -vovéhpotoéne
empty stomach -pȧhonohtá
empty s.o. -véhpan
en -néma'ó'eváen
· -vó'ho'ėho'héešetová'ov
encircle -néma'ó'an
encircle s.o. -néma'o'táhan
encircle s.t. -néma'o'táhan
enclose -vé'šenohe
enclose s.o. -vé'han
· -vé'ho'h
enclose s.t. -vé'han
encounter -mé'e'tov
encourage s.o. -héhnovem
· -héhnovévam
· -moméhem
encourage s.o. ?? -oéhnovévam
encouraged -héohnétanó
end éne-
· -éne'xove
· -éneotse
· -énoo'e
· -énoomaeohtsé
· ho'óx-
· hó'óxe
· ho'óxe-
· ho'óxeto
· -ho'óxeve
· -nėhe'ėstóseše
end bearing children -énoehné
end heat to s.o. -énȧhót
end jail time -énoohe
end of the month - be the -má'toeme
end sex with s.o. -éno'eéh
end telling story -énȯhta'hané
end the ceremony -énėstóné
end.camp -énoneo'tsé
end.hang -énoéstá
enemy -ho'enóoné
· nėsétsėstȧhé'heo'o
· nót-
· -nótame
· notse
energetic -he-nȧhahkȧhéstove
· nȧhahk-
· -nȧhahkahe
· -nȧhahkomóhtahe
energetically walk -nȧhahkeohtsé
energized -nȧhahko'enohe
energy - lack -kávahe
engine -aho'hová
engine block me'ko
engine run like that -nėhešévȧhó'ta
English -má'sevé'ho'énestse
· -vé'ho'énestse
· vé'ho'énėstsestȯtse
enjoy mȧseme-
enlarge -háahpe'eotse
· -tȧhpe'an
enliven -ametané'ȯsené
· -vóto'ėstaé'eneonéve
enmity -nėsétam
· óhnetsėstȧhestȯtse
· óhnetsėstósenestȯtse
enough -nėhe'xóveotse
· nėhetáa'e
· -váhpe'tov
enough - be -nėhetaa'eve
enroll -ho'ėstȯxe'ohe
· -vésȯxe'eše
enroll s.o. -ho'ėstȯxe'oh(n)
enrolled with -vésėho'ėstȯxe'ohe
· -véstȯxe'ohe
entangled by totáho'pe-
enter -ésta'ó
· -ésta'xé'tȯsané
· -ésta'xé'tov
· -ésto'ehné
· -ésto'eoesta'xe
· -ésto'eohtsé
· -éstsehné
enter by rolling -ésto'eohtsétó
enter quickly -ésta'xe
enter s.o. -éstsėhnét
enter (wooded area) -ésto'ó'eohtsé
enter.s.o. -éstseov
entice -vonȯhóha'ósané
entice s.o. -tanóna'ov
· -vonȯhóha'ov
entire hetaa'-
· hetaa'e-
· hóovo'eto
· hovo'eto
· manȧhestȯtse
· nėšemȧheto
entire families moméheome
envelope hóvo'e-
envious -e'hanóhtahe
· -e'hanósetanó
environment -séetátamáno'e
envy -e'hanósané
· -e'hanóseh
envy s.o. -e'hanót
envy.become e'hanósetanóotse
EP '-
· -v
epenthetic -e
epidemic tséx-háenaotséstove
epiglottis ma'xe-nėhpo'hoo'ȯtse
· ma'xe-nėhpo'hoo'ȯtse ??
epilepsy - have -naeotse
epistemic hóhkȧse
equal -séestȧhan
EQUI
equivocate -nésȯhkonávetanevá
erase von-
· -vone'ohá
· -vonohá
· -vonȯhené
· -vonȯxe'ohá
erased by water -vonóová
eraser vonȯhenestȯtse
· vonȯhēō'o
Erect Tomȯsénéhe
erect hámoht-
· -tomȧha'éotse
· tomoht-
· -tomȯhtan
· -tomȯhtan
· tomos-
· tomȯse-
· -tomȯséotse
· -totómȯseóó'e
erect - become -ohaé'tá
erect - stand -he'koneóó'e
Erect Horns Tomȯsévėséhe
erect s.t. -táhan
erect s.t./s.o. -táhan
· -tomȯsean
erect tent -to'hovėhoné
erect tent for s.o. -tó'hovȯheohe
erection -he'koneóó'e
· -he'konȯhoséóó'e
err -ó'ȯhto'eétahe
· -óo'ȯhto'eétahe
err in going -ó'ȯhtsehné
err in pronouncing language -oó'o'ȯsenestse
err in thinking -ó'ȯsetanó
err in writing -ó'ȯhtȯxe'ėstóné
escape -aseohováoohe
· hómest-
· -hómestá
· -no'héoesta'xe
escape across -hóxoveohová
escape arrive -ho'ómestá
escape from s.o. -hómėstov
· -hóomėstov
escape to there. -tsėhetómestá
Escaped Woman Hómėstáhnėhé'e
Eskimo Hesta'sévo'ėstane
· Ma'ométane
Eskimos Nomá'nȯhmévose
especially óotāma
esteemed -háa'ého'oése
Eucharist ma'heónekóhkonȯheo'o
· -ma'heónekóhkonȯheonéve'haná
· -xo'ome
Europe hóxovė-hooma
evaluate s.o. -oo'hátam
evaluate s.t. -oo'hátsestá
evaluation oo'hátamȧhtsestȯtse
evangelist tóxeohtséveneenáhe
even héva
even if hó'nėše-
even more kánȯhtsé'e
even so váhtometo
even though hó'nėše-
· oh-
even with taa'éstove
even (s.t.) with s.o. -he'aná'o'h
evening háe-hetóéva
· hetóe
· hetóeve-
· -hetóeve
Evening Woman Hetóévá'e
Even! hópahpa
every day nėhestoha éšeēva
every once in awhile totóne'še
every one néstoxėse
every so far apart tónetó'e'še
every time nėhestoha
everybody néstȯxévȯse
everyone mae-
· -néstoxe
· netao'o vo'ėstane
everything hová'éhe
· mȧheto
· mȯhóne-
· óove-
everything in creation mȧhoo'ōme
everywhere mȯhóne-
· netao'o
evil hátavėsévéva
· havėse
· hávėsévema'hēō'o
· hávėsévevonȯhóha'ótaneváhe
· -hótoanávo'eéh
· mȧsėhámȧhta'sóoma
Evil hávėsévevonȯhóha'ótaneváhe
evil -hávėsévo'eéstómané
evil minded -hávėsévone'óné
evil spirit aéstomema'hēō'o
· hávėsévemȧhta'sóoma
· hávėsévevėhanéhe
· hávėsévevonȯhóha'ósanéhe
exact -vovóhpona'ósané
· vovóhpone-
exacting -'ovóhponahe
· -vovóhponahe
· -vovóhponetanó
exactingly want -vovóhpono'ahe
exactly tae-
· tó'-
· tó'(e)-
· tó'nėše-
· tó'tae-
exactly half taeó'xe
exactly such óohtséheta
exactly where óohtséheta
exaggerate -hehpa'ósané
· -hoháahtsená
examination oo'hátamȧhtsestȯtse
example hámó'ȯhtse
· -hetáohamé'tov
· hómó'ȯhtse
excess heóm-
· heómaa'e
· hóó'ėstse
· -kánoma'e
excess food -heómėsenehe
excessive heóme-
exchange mé'to'-
· -nonáme'to'évoem
· onáme'to'-
exchange moods -nonáme'to'evahe
· -nonáme'to'evoéstomo'he
exchange seat with (someone) -nonáme'to'evėhámėstoo'e
exchange s.o. -hótȯxávan
exchange s.t. -hótȯxávan
· -mé'to'en
· -mé'to'evan
exchange s.t./s.o. -hóxan
excited -hene'etanó
· -hene'omóhtahe
· -homȯheotse
· -homȯhetanó
exciting movie -háoxe'a'há
exclamation á'a'éehe
· héstše
exclamation of doubt or for something out of the ordinary hóxéhe
exclamation: vóvóxe
excrement matse
excrete s.t. -éneváen
excuse -óovoh(n)
exercise -koké'eona'xe
exercise - quickly -koké'eonáoesta'xe
exhaust má's-
· má'se-
· -má'seohtsé
· -má'sevé'ho'énestse
· -má't
· -ná'tseohtsé
exhaust ammunition -má'tȧho'hová
exhaust speaking Cheyenne -má'setsėhésenestse
exhaust s.o. -áhano'eéh
· -má'to'eéh
· -ná'ta'ov
exhaust s.o. by tool -má'toh(n)
exhaust s.t. -má'ta'ó'tsé
exhaust s.t. by tool -má'tohá
exhausted -má'seotse
· -mótahe
· -mótȯheotse
· ná'tse-
· -ná'tseohe
· -pó'keotse
· -sȯsévomóhtahe
exhausted - become -ná'tseotse
exhausted fall -ná'tsevo'eše
exhausted from being in rain -ná'tóóva
exhausted from crying -ná'ta'xāne
exhausted from dancing -áhanȯhomo'he
exhausted from flying -ná'tsé'ha
· -ná'tse'háoohe
exhausted from running -áhaneméohe
exhausting work -mémėstotse'ohe
exhort s.o. -méseévám
exile -hóestó'emáeve
exist -évahe
· -hesta
exist as citizen -éstanove
· -éstánové
exit s.o. -hóehót
expect máá'ėse
expect a -hotséovó'setanó
expect a blessing -hotséovó'setanó
expect certain behavior of s.o. ?? -nȧhešem
expect payment -hotsévátanó
expect s.o. to be waited on -popá'em
expect s.t. -nȯhtovomá'ta
expecting something to happen -homósetanó
expensive -háoeme
· -he'amoeme
experience -o'omenehe
experience something bad -hávėsévo'omenehe
experience something good -pėhévo'omenehe
experience that -nėheto'omenehe
experiment -onésto'eétahe
· onésto'eétȧhestȯtse
expert -váa'esé
expertise -htšėšetsestȯtse
explain -mé'está
· -mé'ėstomósané
explain something to s.o. -mé'ėstomáoehé'tov
explain s.t. in English -vé'ho'évevestá
explain.to -mé'ėstomev
explode pó'-
· -pó'ėho'tá
exploding pó'ėho'hé-
exposed -hóo'tá
· -táho'kóvoeotse
exposed buttocks -mé'e'ėsee'e
exposed crotch -ta'ta'ėsó'ee'e
expression meaning something like 'hard ésóse
extent ho'-
extinguish hó'tová-
· -hó'továnahné
· -hó'továvóhtá
extinguish by foot or body -éno'tová'ov
extinguish fire -hó'továhené
extinguish s.o. -hó'tován
· -hó'továvoovȯxeváen
extinguish s.o. quickly -éno'tová'o'ham
extinguish s.o. right away -éno'tová'o'h
extinguish s.t. -éno'tován
· -hó'tován
extinguish s.t. by blowing -hó'továoestóhta
extinguish s.t. by foot -hó'tová'á
extinguish s.t. right away -éno'tová'o'tsé
· -hó'tová'o'tsé
extra -kánomeotse
extract né's-
· -né'seotse
· -né'tan
· -né'to'ėsen
· -né'tovohtsé
· -né'tovohtsé
· -po'onené'ham
extract s.o. -né'ta'ó'h
· -né'tan
extract s.o. by dragging -né'ėstósem
extract s.o. by tool -né'tȯh(n)
extract s.t. by tool -né'tohá
extract s.t. quickly -né'ta'ó'tsé
extreme áhan-
extremely áhane-
· votá'-
extremely big -áhanaeta
· -áhanao'ó
extremely burned -áhanȧho'tá
extremely frighten s.o. -áhanáeh
extremely hot and dry weather -áhanȧho'tá
extremely hot weather -áhanȧho'tá
extremely long -vone'esó
extremely small -áhanȧhketa
extremely talkative -ésėhe'oná'o
exude -hévoeotse
eye -émȯhkóo'ó
· -ho'ėstáve'éxanee'e
· -'exa
· 'éxae
· -'éxané
· -mȧhove'éxané
· -máhpe'háenéohtsé
· ma'exa
· -mamée'éxanén
· -méo'kéxané'o
· -mo'ȯhtáve'éxané
· -momáhpe'óo'ó
· -móma'haa'e'éxané
· -momá'koeotse
· na'exa
· -nėše'še'éxané
· -noné'otoéné
· -oešéve'éxané
· -oeškéve'éxané
· -oeškévematséné
· -óeta'xaéné
· -oéve'éxané
· -ó'héné
· Ó'kénėstse
· -oné'se'éxané
· -oné'se'éxanén
· -onémotoéné
· -pėhéve'éxané
· -po'e'éxané
· -popóhematséné
· -tónetȯhtȧhéve'éxané
Eye Ma'ó'kéné'e
eye -nėhpe'éxanén
· -totá'xėhaéné
eye - in the ma'éxáá'e
eye doctor ma'éxaenaa'éve'ho'e
eye drop s.o. -ése'éeh
eye drops ése'éeseo'o
eye pain -ónėšemenoo'éxanéohtsé
eye particle -a'tó'seneotse
eye salve xo'ematsénenȧhtsestȯtse
eye s.o. -he'éxanoh(n)
eyebrow -vé'heneoestȧho'he
· -vé'henosé
· vé'henȯtse
eyeglasses ma'aataéve'éxanéstotȯtse
eyeglasses, wear -ma'aataéve'éxané
eyelash ma-'éxaevé'henȯtse
· ma'éxaevé'henȯtse
· -vé'henosé
eyelashes – have long -tó'ėsevé'hénóse
eyelid vóhtanée-'éxanestȯtse
eyes -ó'kȯhoméheve'éxané
eyes become watery quickly -momáhpe'haéneotse
Eyes Darting Around White Buffalo Calf Woman Sé'henȯhkevóestaā'e
eyes itch -netoe'éxanéohtsé
eyes open -tótóeotse
eyes stay open -séhpȧheéneotse
eyes wide open -tótȧhpe'tótóo'ó
eyesight -a'enó'ne'éxanéotse
· -nėšėško'éta'xe
eyesight - arrive in -ho'óo'ó
eyetooth ne'tóo'ėse
eye(s) obstructed -nėhpe'éxané
eye.salve xo'ėhaénenȧhtsestȯtse