J - j

jab -ováne'ȯhoné
jack up wheel of s.t. -he'amėškóhtohá
jack (of playing cards) ma'evé'ho'e
jacket ka'eéstse'he
jackrabbit aénȯhevóhkóóhe
jackrabbit hide aénȯhevóohého'eeve
Jagged Rock Pe'óvá'éta
· Pe'pe'óvá'éta
jail too'ėhémȧhéó'o
jail s.o. quickly -too'šévaen
jailed -too'ehe
· -too'ėhévo'emaoohe
jam tseohke-pano'ohe
jammed -nėhpo'eotse
janitor hóxe'anenéhe
· tséohkė-hóxe'anēnėstse
January Hohtseéše'he
· Ma'xėhe'koneéše'he
· Ma'xėhe'konéneéše'he
· Ma'xėhe'konénehe
Japanese person Tótšėške'ėhaénéhe
· Tovó'kėhaénéhe
jar éto'éhéó'o
jaundice -heóveóhta
jaundiced face -heóvéné
jaw -htsėstoo'o
· -ónėšėstóo'onáohtsé
· -stoo'oná
jaw meat heškóovono
jealous -e'hanóhtahe
· -e'hanóseh
· -eosevéoná
· -no'ketanótȯsané
jealous - want to be -nóvatanó
jealous of husband -oesevéoná
jealous of spouse -ésevéoná
jealous of s.o. -e'hanót
jealous of s.o. over one's wife -nóvót
jealousy of s.o. by seeing - cause -e'hanóhtoomeh
jealous.of.wife -nóvá
jello tsé-nonomō'ta
jerk -a'hasené
· hes(e)-
· -hesėsa'xe
· -hesta'hahtsé
· -kȧhana'xe
· -né'tȯsa'hahtsé
· -tsėheta'há
· -tsėheta'xe
· -vávȧhka'xe
· -vávȧhkeoesta'xe
jerk aside s.t. -no'hé'hahtsé
jerk awake -šé'šeeoesta'xe
jerk away -pó'po'a'xe
jerk back and forth -onémėsó'tseva'ó
jerk clothes off s.o. -né'sėsané'ham
jerk down -anȧha'ham
jerk free -šéšėxa'xe
jerk him off of something -po'po'a'ham
jerk loose -po'eoesta'xe
jerk off s.o. -énovo'a'ham
jerk open s.t. -ónėsta'hahtsé
jerk out s.t. -né'ta'hahtsé
jerk quickly -heseoesta'xe
jerk s.o. -a'ham
jerk s.o. free -šéxa'ham
jerk s.t. -a'hahtsé
· -váhka'hahtsé
jerk up s.o. -ka'a'ham
jerk up s.t. -ka'a'hahtsé
jerky honóvóhko
Jesus He'amavé'ho'e
jiggle -tsėheta'xe
jilt s.o. -otá'ham
jilted -hotómo'ēē'e
Jim Town póno'e
jingle -áxȧxéva'hasené
· -kó'kóéva'há
· -kó'kóéva'ó
· -kó'koévone
· -kó'kovane
jinxed -tsémeotse
job -nonáxetanó
job out -hotse'eme
join -ésto'ehné
· -ésto'ehné
· -hó'xėseohtsé
· -hó'xėseotse
· -ho'xėstan
· -ho'xėstsehné
· -ho'xėstsėhnétanó
· -hóna'on
· -hótona'oo'e
· -mámȯheveohtsé
· -mámȯhevéstanove
· -mámȯhevó
· -mámȯhevoestsé
· -mámȯhevoet
join s.t./s.o. -hotona'én
· -mámȯhevan
join walk with s.o. -hó'xėseohtsé'tov
join with s.t. -mámȯhevėhótov
joined mámȯheve-
joined (as a chain) hotona'é-
joint hotona'éonaestȯtse ?[
· -hótona'oo'e
· -né'tȯhtá'eotse
joint pains -oóonėšéonáohtsé
joint(s) -hotoná'eoná
· -séoná
joke -ná'so'eémetahe
· -noná'so'eémetahe
· -tátsetanó
· -totáto'eétahe
joke with s.o. -totó'hohtȧhé'tov
joker ma-tšóka
jokester háaenóvetane
jolly háxee'ėse
journey -vé'otse
journey all day into the night -taa'évėhané
Journeying Bear Vé'otsénȧhkohe
joy -hetótaem
joyful -hetótaetanó
· -vóešetanó
joyful eyes -hetótae'éxané
joyful personality -hetótanahe
· -hetótanehe
joyfully hetótae-
· máse-
· vóeše-
joyfully anticipate -másetanó
joyfully regard s.t. -hetótaetsestá
judge ho'emanéhe
· ho'emanéve'ho'e
· ka'ėškóneho tséohkėho'emáóvȯhtse
· tsého'emānėstse
judge s.o. -ho'emaov
jug kȧso'eške
juice vé'keemanestȯtse
July Méanéeše'he
· Sétoveméanéeše'he
jump -a'ó
· -ka'a'ó
· -ka'a'xe
· -koká'a'xe
· -mȧhova'xe
· -ohaeška'a'xe
jump across -hóxova'xe
jump at s.o. -nóhta'ó'tov
jump at s.t. -nóhta'o'tá
jump away from (something) -onóva'ó
jump in -éseva'ó
jump into bushes -séno'a'ó
jump into (water) -sé'a'ó
jump on -e'a'ó
· -táha'ó
jump on after the first person -tóe'e'a'ó
jump on s.o. -táha'xé'tov
jump over -nó'ėseka'a'xe
· -nó'ėstá'o
jump straight -xanova'ó
jump up -he'né'ha'ó
· -ohaéšeotse
jump up (of a ropelike thing) -e'ónea'ó
jump uphill -e'a'xe
junco šehe
junction -hó'xėseotse
June É'omeéše'he
· Énano'eéše'he
· Méanéeše'he
juneberries hetanemenȯtse
juneberry bark tea hetanemenó'ėhestóomo'é-hohpe
juneberry bush hetanemenō'e
juneberry bush area hetanemenó'ėšé'e
juneberry leaves tea hetanemenó'e-véhpotsé-hohpe
jury tsé-hóhtȧhnéšese
just otáxa
· vá'ne-
just a little bit táhke'e
just about vótse
just anyplace náésėháma
just fine oóxésta
· oóxhésta
just for that ó'-
just in time nónȧxeto
just that tó'tšėše-
just the same hóhoóvaeto
juvenile ka'ėškóneho tséohkėho'emáóvȯhtse