M - m

macaroni he'kone'éemȧsono
mad -nėsétsėstahe
mad at s.t. -nėsétsestá
mad drummer hávėsévevėhanéhe
made -manėstóone
made a mistake -heómėsto'eétahe
made fancy -hoháestóone
maggot he'éhéso
maggot(s) he'éhe
magic - do -ovávo'eétahe
magical -ováhe'étanó
· ováv-
· ováve-
Magical Chips Ováhemáese
magically ová-
magician ma'heóno'eétȧhéve'ho'e
· ovávo'eéhetane
· ovávo'eétȧhetane
magpie mo'ē'ha
Magpie mo'ē'ha
Magpie - Little Mo'e'háéso
· Mo'e'háhkéso
Magpie - Traveling Mo'ē'ha Ȯhtameōhtsėstse
Magpie - Whistling Mo'ē'ha Néstoohe
Magpie Tail Feather Mo'e'háévóto
Magpie Tail Feathers Woman Mo'e'háevotoná'e
Magpie Woman Mo'e'háévá'e
mail -ho'ėstȯxe'ėstóov
mailman mȯxe'ėstóonéve'ho'e
main -ne'tahe
· véhone-
main one -náno'tahe
maize ová'kemȧhaemenȯtse
majority be there -naestoe
make -ané
· -hoestónané
· -hovéo'kȯheonané
· -kóhkonȯheonané
· -manėstónané
· -manėstóné
· -manestsé
· -nané
· -néstoohétó
· -omóme'eéh
· -totó'hosenėhet
· -véenónané
make a big fire -tȧhpe'o'ȧsénahné
make a big sound -tȧhpe'évȧho'tá
make a blessing sign to s.o. -naesetsé'tov
make a cake -vé'keahonóné
make a cracking sound -póeva'há
make a dam -nėhpóeha'ené
make a fence this way -tsėhetóneanené
make a fence (or corral) -ména'ó'ané
make a fire -éxo'ȧsénahné
· -ho'ėstánahné
make a fool of s.o. -távo'eéh
make a good impression on s.o. -pėhévoemeh
make a good sound -pėhéve'šeme
make a home for s.o. -mȯhtáeov
make a house for s.o. -he-mȧheónaov
make a lot of noise -háahtóohe
· -háésta
· -hovéhpo'emá
make a loud sound -tȧhpe'évánéne
make a mistake -ó'ȯhto'eétahe
· -óo'ȯhto'eétahe
make a mistake while running -ó'ȯhto'ȧhéotse
make a nest -vȯhe'sonané
make a noise by banging on s.t. -ko'konó'ėhahtsé
make a path -montane
make a pointed design -oéškȯsȯhtȧhéné
make a quiet sound -tšėške'évánené
make a sandwich -tó'hovanené
make a scratching noise -sé'sevanené
make a shade for s.o. -hovéo'onaov
make a smoky fire -sé'továnahné
make a vow -nėheto'xevá
make an all night of s.t. -vóona'ó'tsé
make an excuse -nonȧháxetanó
make an offering -oestóné
make arrows -maahévané
make bed -vóhetanené
make bows -ma'tšėškané
make breastworks -ména'ané
make camp -mȯhtaa'e
· -mȯhtáenené
make coffee -mo'ȯhtávȧhá'ené
make complex signs -totáho'pȯhoné
make coyote sounds -ó'kȯhóméstá
make crackling noise -kó'kovane
make difficulty for s.o. -hótoanán
make dust -tsévatoohené
· -tsévȯheonané
make excuses -néhamó'áne
· -nonáhó'ané
make excuses to s.o. -nonȧháxem
· -nonáxem
make fast s.t./s.o. -nėševan
make flow into s.t. -éstoováná
make fun tátse-
make fun of -tátsetanó
· -tátsetanó'tá
· tó'hose-
· -tó'hosem
make fun of s.o. -totó'hosem
make fun of s.t. -totó'hosetanó'tá
make good -pėhévané
make good poop -pėhévȧsome
make good s.t. ropelike -pėhévonean
make grass -mó'e'ámané
make ground good -pėhévoma'enené
make house(s) -mȧheónáne
make it in time -ho'manestsé
make it so far -ho'manestsé
make it that way -nėhešėtónané
make it to -ho'éše
make it to here -ho'manestsé
make it to spring -méaheše
make laws from there -héstoo'emané
make laws from there for s.o. -héstoo'emáov
make loud noise -háévanené
· -néstonevané
· -néstoneváóó'e
make loud noises -háahpe'évanené
make many sounds -háestȯhe'šemé
make moccasins -mo'kėhanané
· -tsėhésto'ėhané
make much noise rustling feathers -háevavetsénoona'xe
make news -anoh(n)
· -hósėstóonané
make noise -ahtóohe
· -néstonevone
· -néstonevoneotse
make noise all night -vóone'šeme
make noise alone -no'késtá
make noise typing -kó'ko'ėhasené
make noise while flying -néstonévave'háoohe
make noise while laughing -pe'pe'átamao'ó
make noise while passing by -amévanené
make noise with footsteps -néstonevánohtsé
make noises all night -vóonévánéne
make out -mo'e'évėstséá'e
· -séno'ó'eohtsé
make pancakes -é'komȧhonóné
· -e'omȧhonóné
make patties -ová'kanené
make peace -nanomóné
make peace with s.o. -nanov
make people laugh -hohátse'ėstómané
make plans -éxo'emané
make popping sound with mouth -kónȯsané
make protection -hóomėstóné
make pudding -énȧhánoevȧhá'ené
make purifying motions to s.o. -naesetsé'seh
make rattling sound -néstónéva'há
make shade -hovéo'ȯhenané
make shade for s.o. -hovéo'ȯhenaov
make skillet bread -táho'kȧhonóne
· -tónovȧhonóné
make slippery -hesó'xan
make smoke -mé'atovánahné
make something for s.o. -manėstóotah
make something like that -nėhešetóné
make sound hated by s.o. -péosem
make sounds that can be heard -néstónévanené
make sounds walking by -améváohtsé
make soup -hohpééhá'ené
make steps -e'evonȯhó'ané
make such a law -heto'emané
make Sun Dance vow -nėheto'xevá
make sweat -émanané
· -émanené
make s.o. -maneh
make s.o. boss -véhonaov
make s.o. break -péeoešėšem
make s.o. crazy -távo'eéh
make s.o. cry -omóman
· -omómo'eéh
make s.o. cry (by tool) -omómoh(n)
make s.o. drowsy -nomonevo'e'ov
make s.o. drowsy by talking -nomonévam
make s.o. fast -ávoonah
make s.o. go crooked -vóhkevo'oh(n)
make s.o. happy -pėhévetanóh
make s.o. jump -ka'a'ham
make s.o. jump repeatedly -koká'a'ham
make s.o. laugh -hohátsem
make s.o. leave -ta'e'ov
make s.o. look good -pėhévenóoh
make s.o. lose their life -voná'eéh
make s.o. poop -mémėstan
make s.o. quickly -manėšévaen
make s.o. second-in-command -hóna'ovevéhonaov
make s.o. shorter -ka'en
make s.o. sick from eating too much -na'h
make s.o. smell (something) -mató'oh(n)
· -mató'seh
make s.o. thin -kȧhkovan
make s.o. tough -he'konemaneh
make s.o. wish -e'hanósem
make s.o. (ropelike) straight -xanovónean
make s.t. -manėstóonáoestsé
make s.t. by tool -manohá
make s.t. look lonely -hoónȯsenóestsé
make s.t. look nice -pėhévenóestsé
make s.t. louder -ma'haa'an
make s.t. quickly -manėšévaen
make s.t. shorter -ka'en
make s.t. thin -kȧhkovan
make s.t. (ropelike) straight -xanovónean
make s.t./s.o. bad -hávėsévan
make s.t./s.o. crooked -vovóhkan
make s.t./s.o. holy ?? -momȯhtávan
make s.t./s.o. jingle -kó'kovan
make s.t./s.o. public ?? -táhtanoovan
make s.t./s.o. round -a'kan
· -onéstȧhkan
make s.t./s.o. the same length -séetó'ėstovan
make teeth marks -tsėhetósané
make that kind of noise -heséva'xe
make the ground good by hand -pėhévoma'ená
make things -manėseonané
make things dusty -tsévatoohené
make things small -tšėškėstóné
make thread from sinew -ho'tanónané
make too many rules -háo'emané
make trouble -pe'pe'ánová
· -pe'pe'eotse
make up with s.o. -nanátanó'tov
make (something) for s.o. -manėstóonáoet
· -manėstóonaov
Maker Manėstónéhe
· Manėstóonéhe
maker Manėstónéhe
Making Trails Woman Éveméóná'e
malaria -ná'tȯsévomóhtahe
male hetané-
· hetanévȯhtȧhénestȯtse
· hotóhpe-
male exclamation héške
male sage hetanévánó'ėstse
male teenager kȧsováahésóne
male (domesticated animal) hetané'hame
mallard hohtȧhé'še
· mȯhtase
Maltese Cross tsé-névononávetováto
man -éšė-hetaneve
· hetane
· -hetaneve
· hetanévȯhtȧhénestȯtse
· -hetanévo'ót
· hetanévo'xȧhtóhono
· -hetanévoo'e
· má'hahkeso
· -nóhta'háohtsé
· -tane
man - old ma'hááhe
· -ma'háehame
· má'haeso
· ma'háhkése
· -ma'háhkėséhame
· ma'háhtšéso
Man Bear Hetanénȧhkohe
man crazy -hetanéa'tahe
man power hetané'hao'o
man pretender hetanémáné'e
man sage hetanévánó'ėstse
Mandan Tsé-heše'émȧheonėstse
mane mȧhtávo'enotovo
mange -oeve
mange - have -oéveotse
mangy -oéveotse
· -oo'kahe
manhood hetanévestȯtse
manipulate s.o. -éxa'é'ov
mankind héstanėheo'o
manmade) vótȧháéno
manner -hetoéstomo'he
manure -hoxa'o'ėséméá'ha
· hoxa'o'ēsėstse
many háesto
· háestoh-
· háestoha
· háestȯhe-
· -háestȯhene'ėho'tá
· -háestȯheóhtá
· -háestȯhestsėhóvá
· -háestȯhetanó
· -háestȯhevésenéha
· -háestȯhevéxáha
· -háestȯhnóehné
· háestȯhnóvave-
· -háestȯhnóvavetanó
· -háo'oé
· -hestȯhnóvahe
· -hestóhtȯheomenehe
· -hoháo'oe'tó
· -vonėstȯhnóehné
many - be -háenóohe
· -háestoxe
many aspects -háestȯhnóváto
Many Birds Vé'kėseo'ȯxháestȯxese
many branches -háestaená
many cling -háo'oe'tó
many days háestȯhēē'ėše
many groups -háestȯhnóvahe
Many Kills Háestȯhena'hāne
Many Kills Woman Háestȯhena'hané'e
many lice -háestȯhestaemá
Many Magpies Mo'e'háne Oxháestȯxese
many more hohamesto
many parts -háestȯhnóváto
many pieces -háestȯhnóváto
many relatives -háestȯhnóohe
many rooms -háestȯhene'hō'ta
many things to do -háestȯha'ó'sané
many tracks -háestȯhehóhtsé
Many Trails Háestȯhemeo'o
Many Trails Woman Háestȯheméóná'e
many trees (or other woody plants) -háo'ohe
many wives -háestȯhé'évá
many (inanimate) in number -háestoha
man's shoe hetanévo'eha
man's work -hetanévotse'ohe
map ho'évȯxe'ėstoo'o
maple vé'keehoohtsėstse
marble ȧhkó'enēō'o
· ȧhkó'enēō'o
Marble (??) Ko'emeta
March Heše'évenéheéše'he
march -amóneohtse
March Heše'kévénéhe
· Pónoma'ėhasenéeše'he
march -koká'o'ha'eohtsé
march in line -amóneeohtsé
March (or April) Pónoma'ėhasenéhe
mare he'é'hame
mare - old mȧhtamȧháahévo'ha
mark ne'evá-
· ne'evátsėsané-ho'e
marked tsé-ne'evávȯxe'oestse
marker ne'evátsėséó'o
marmot méhnevȯhkȧho'héhe
marriage license mȯxe'ėstoo'o tsévé'ševé'ho'évėstoemȧhtséstove
· véstoemȧhtsévȯxe'ėstoo'o
marriage trouble -pe'pe'éstá
married to s.o. -vé'ȯhtsém
· -véstse'enám
married.to -véstoem
marrow vene
marry -ano'oohe
· -éšė-heéhame
· -móne'eve
· -nȯhóevotse'ohe
· -too'estsé
· -vovéstoem
marry into a family -nȯhóeve
marshall ne'to'éna'hanématanáevé'ho'e
massage back of s.o. -xá'xae'pa'onáh(n)
massage s.o. -xá'xaen
massage s.t. -xá'xaen
mastectomy -tana
masturbate -nėheta'ham
masturbate s.o. -nėhe'oot
match tšėhešėhasēō'o
Match tšėhešėhasēō'o
mate hooked together -hestȯhkó'haséetó
mate s.o. while flying -táxe'háohé'tov
material heškóvėšé'hóno
maternal -he-škamóone
· -škamóon
maternal aunt -he-škamóoné'tov
· heškamóono
maternal uncle -he-šehe
· -he-šėhé'tov
· naan
· naan
· nȧ-xāne
maternal uncle (poss.) -šeh
maternity dress -hóse'évoestá
maternity pants - wear -hóxe'évo'xȯhtaha
matter in eyes -ho'sėhaéné
matter scraped off flesh side of a hide vȯhtsetá'e
mattress tónovėhono'ko
· tónovono'ko
mature -éxahe
· -néhee'e
mature slowly -nóvee'e
May Matsé'oméeše'he
· Véhpotseéše'he
maybe hēā'e
· héva
· mó-héva
· nonȧháxe-
· onȧháxe-
· onáxe-
· tá'sėháma
meadow hawk mo'éhénóxe
meadowlark henóxease
· henóxeāso
· honóxease
· honóxeāso
meadowrue mo'éhno'hamé-heséeo'ȯtse
mean -háatamaahetanó
· momáta'-
· -momáta'áno'xe
· -momáta'ȧše'še
· -momáta'átam
· -momáta'ehe
· -omáta'ehe
mean face -momáta'éné
· -moménovéné'ó
mean face while sitting -momáta'ónoo'e
mean to s.o. -momáta'eeh
meaning -hešėtovahe
· -nėhešėtovátó
meaning of hešėtová-
measles -ma'ėhoéseotse
measles - have -hoéseotse
measure taeváh-
· -taeváhéne
· -taeváh(n)
· -totáeván
measure by foot -taevá'ȯsané
measure feet of s.o. -taeváhnėhahtán
measure for s.o. -táa'omev
measure s.o. -ne'eváh(n)
measure s.t. -taeváhá
measure s.t./s.o. -taeván
measure with feet -totáevá'ȯsané
meat ho'évohkȯtse
· ho'évoo'ȯtse
· -hto'évȯhkotame
Meat ho'évoo'ȯtse
meat -ho'évȯhkotseve
· -ho'évoohtseve
· váotseváhe-ho'évohkȯtse
meat part hevá'onėše
meat smell -ho'évȯhkotsémea'xe
meat teeth -ho'évȯhkotsévonené
Meat Woman Ho'évoohtá'e
meat (poss.) -hto'évȯhkȯtse
mechanic amȧho'héve'ho'e
medicate -heséeotame
Medicine Nóváhe
medicine heséeo'ȯtse
· -heséeotseve
· -htsėséeotame
· ma'heón-
· naa'évo'ėstane
· -ováhe'étanó
· -vonȧhé'xa'ame
Medicine Appears Ma'hēō'o Ȯhmé'éhnėstse
medicine bag vé'šeesēō'o
Medicine Bear Ma'heónenáhkohe
· Náhkȯhma'hēō'o
Medicine Bird Ma'heónevé'késo
· Vé'késȯhma'heónevėstse
Medicine Bull Hotóama'hēō'o
medicine bundle vé'šeesēō'o
· vonȧhé'xá'e
Medicine Bundle Woman Vonȧhé'e
Medicine Comes In Sight Ma'hēō'o Ȯhmé'éhnėstse
Medicine Comes Out Woman Ma'heónėhóéhné'e
Medicine Dancer Woman Ma'heóno'sóó'e
Medicine Eagle Feather Woman Mȧxaaehma'heóná'e ??
Medicine Elk Mo'éhenóave
Medicine Flying Ma'heóneévé'hȧhtse
Medicine Horse Ma'heóneévo'ha
Medicine Lodge Butte Hóhkėha'éomévóse
medicine man ma'heónėhetane
· momȧhtȧhétane
· naa'étane
medicine pipe ma'heónėhe'ohko
Medicine Playing Woman Ma'heóneévo'sóó'e
Medicine Shinny Woman Ma'heóno'ȯhnē'e
Medicine Sitting Ma'heónevoo'e
medicine smell -heséeotsémea'xe
Medicine Walker Ma'heóneameōhtse
Medicine Walking Ma'hēō'o Ameōhtse
Medicine Walking Woman Ma'heóneámėhné'e
Medicine Walks About Ma'hēō'o Ȯhtséóhtsėstse
Medicine Wandering Ma'hēō'o Ȯhtséóhtsėstse
medicine wheel -onéstȧhkeoxa'ȯhe
medicine wheel design bead -hotóhkeoxa'ȯhené
medicine wheel design beaded -hotóhkeoxa'ȯhe
Medicine Wolf Ho'néohma'heónevėstse
Medicine Woman Hē'ȯhma'hēō'o
· Heséeotá'e
· Ma'heóná'e
· Mánȯhóvá'e
· Nóává'e
medicine (sacred) -ma'heóname
meditate -momáxometanó
meditate sitting -évetanónaa'e
medium -vóhnėhetaa'ó
· -vóhne'éhahe
medium distance away vóhne'še
medium pace -ó'ha'e
meet -mano'ée
· -móheeohtsé
meet s.o. -évaotsé'tov
· -hoxá'ov
· -tóo'e'ov
meet with s.o. -mano'ée'tov
Mellow Yellow heóvetoóomȧše'šestȯtse
melon mȧhōō'o
melt hóhp-
· -hóhpėho'tá
· -hóhpé'tá
· -hóhpéohtsé
· -hóhpeotse
melt quickly -hóhpeoestȧho'he
· -hóhpeoestȧho'tá
melt s.t. -hóhpėho'há
· -hóhpe'há
· -hóhpen
member -hó'xėseotse
· mana
· -véstaxe
· -véstȧxém
membership card mȯhenėšemahtȯtse
Memorial Day Pėhévoma'enenéeše
· Pėhévoma'enenéstóva
· Séoto tséhpėhévoma'enévȯse
· Tséhpėhevoma'enenéstove
mend -po'énó'e
mend s.o. -po'énót
Mennonite e'óoestaáhe-mano'ȧhestȯtse
menstruate -nȧhestóné
mental -hestometanó'tov
Mentholatum tsé-váno'émeeotse
men! hetanesėstse
meow -póesóneve'šeme
merchandise hohtóvahtȯtse
· -htȯhtóvahtȯtse
merciful -nėševátsėstȧhé'heóneve
· -ševátsėstahe
· -ševátsėstȧhé'heóneve
merely vá'ne-
mess around -páéné
mess up hair of s.o. -pe'pe'ėstséa'o'h
mess up s.t. -totáho'pa'ó'tsé
messy -háanóno'e
· pe'pe-
· pe'pe'-
· -pe'pe'ehá
· -pe'pe'ėhasené
· -pe'pe'ȯhtȧheve
· -pe'pe'ó'sané
· -pe'pe'ovésé
· -pe'pe'-tsėhesó
· -tsėho'ėhasené
messy hair -háto'ėstséá'e
· -pe'pe'ėstséá'e
metal ma'aata
· ma'kaata
· -ma'kaataévėstóonaóó'e
· -mó'soonėškoneve
metal dish ma'taetohko
metal point of arrow flint mó'sohko
metal stove ma'aataého'ēsta
meteor hotohke tséana'ȯhtse
meth ononésta'ósanestȯtse
methane ho'óseamėške
Mexican Mé'šeeséve'ho'e
· -mé'šeeséve'ho'énestse
· Véhonemé'ėškó'e
Mexican boy Mé'šeeséve'ho'kēso
Mexican Cheyenne Tsėhésemé'ėškó'e
Mexican clothes -mé'šeeséve'ho'évėsané
Mexican face -mé'šeeséve'ho'événé
Mexican girl Mé'šeeséve'ho'ká'késo
Mexican man mé'ėškó'e
Mexico Mé'šeeséve'ho'événo
mica óova'e
microwave vé'ėstovȧhá'enestȯtse
microwave oven nénėškenáhahá'enestȯtse
· nėševȧhá'enēō'o
· nėševȧhá'enéoohestȯtse
midafternoon -momoése
midday sétoveéšeēva
middle sétoo'éá'e
· sétov-
· sétóve
· sétove-mo'ēško
· sétovemo'ēško
· sétoveōse
· sétóvo
· -vóhne'éhahe
middle of a ravine ?? sétovó'óma
middle of summer Sétoveméanéva
Middle of Summer Moon Sétoveméanéeše'he
middle of the camp sétovo'ėho'e
middle of the sky ?? sétovó'ome
middle of the water sétóvóóma
middle of the winter Sétoveaénéva
Middle of Winter Moon Sétoveaéneéše'he
middle-aged sétóve tsénėhe'éhahese
midnight -sétȯhtaa'eve
midwife - be a -toenová
might nonȧháxe-
· nonáxe-
· onȧháxe-
· onáxe-
mile nexa taoheóne
· nexa taoheónéva
Miles City Ma'xemȧhoéve'ho'eno
military dressed -nótȧxévėsané
military house nótȧxémȧhéó'o
military rifle nótȧxévó'e
milk -hévoetanȧháno'hamé
· matana
· nénééhe
milk cow hévoetanȧháve'ho'éotoa'e
milk medicine matanaéheséeo'ȯtse
milk smell -matanaémea'xe
milk s.o. -hévoetanȧhán
milkman matanaéve'ho'e
milkweed matanaévo'énȧhano
· matanaévó'ėstse
Milky Way Áméó'o
Milky Way ?? séotséméó'o
Milky Way ?? Séanemeo'o
mimic s.o. -hóxe'ėstséh
· -tóo'ėseh
mind -toetanó'tov
mind wander -oo'xėstanó
minister ma'heónevé'ho'e
minnow nomá'héškéso
Minnow nomá'héškéso
mint -móxėšéheméa'há
· móxėšéne
mint tea móxėšéhevéhpotséhohpe
Mint Woman Móxėšéhá'e
miracle -ma'heóneéxo'eétahe
· ma'heóneéxo'eétȧhestȯtse
miracle - do a -ma'heóno'eétahe
miracle perform -ma'heónėstóonané
mirative -on
mirative suffix -ho
mirror amȯhóomȧhtsestȯtse
misalign s.t. -onémonean
misallege concerning s.o. -ó'ȯsem
miscarry -na'sé
· -na'séotse
· na'sohtsėstse
mischief -totóneto'eétahe
mischief-maker -hé'heetovánovetanó
mischievous -hé'heetovánove
mischievously totónėše-
misfire -kó'ȯhtseha
Misfire Ko'ėstse
misplace s.o. -vona'ó'h
mispronounce -ó'ȯhtó'áne
· -oó'o'ȯhtó'ané
miss -ésȯhová
· -o'ha'e'ov
· -onénėševȧho'tá
miss everything -vovéhpȯhóné
miss in writing -o'ha'ȯxe'ėstóné
miss shooting s.t. -o'ha'emȧxestá
miss s.o. -ésoh(n)
· -hoónȯsé'ót
· -nȯhtsevátam
· -o'ha'e'tov
· -vénomóhtȧhé'tov
miss s.o. in shooting -o'ha'emas
miss s.o. repeatedly -oó'ha'e'tov
miss s.o. repeatedly in shooting -oó'ha'emas
miss s.o. when throwing at -o'ha'oh(n)
miss s.t. -nȯhtsevátsestá
· -o'ha'ohá
Mississippi River Ma'xeé'ometāā'e
Missouri River É'ometāā'e
· Ma'xeé'ometāā'e
mist anėstaeše
mistake ó'oht-
· -ó'ȯhto'eétȧhéoohe
· ó'os-
mistakenly ó'ȯse-
mistakenly think -ó'ȯsetanó
mistreat hotóme-
mistreat s.o. -hetómo'eéh
· -hotómo'eéh
· -métsėstóm
· -métsėstóvo'eéh
· -ó'ȯhtan
mistreated -hotómo'ēē'e
mistrust s.o. -e'e'átam
misty breezy -ho'one'há
Misty Woman (??) Anėstaešévá'e
mix né'tove-
mix together s.o. -áesto'én
mix together s.t. -áesto'én
mix up speech -ne'tovenestse
mix up s.t./s.o. -anonán
mixed -anonáotse
mixed up -ononovahe
mixed up world -anovéstanove
mixtures no'aneono
mixtures for smoking no'aneonȯtse
mobile home hóna'ovóeseonémȧhéó'o
· hóxovéstavestȯtse
moccasin mo'eha
· mo'keha
moccasin lace vohe'e
moccasins kȧhkoešé'honónevo'kėhanȯtse
· kȯsáevo'kėhanȯtse
· mo'kėhanȯtse
· tsėhésto'kėhanȯtse
moccasins with no beads pó'o'kėhanȯtse
moccasin(s) -eha
mock -tátsetanó'tov
· -totó'hosenėhet
mock s.o. -oo'hem
· -totó'hosem
mock s.t. -totó'hosetanó'tá
mockingbird háestȯhe'šeméhe
mockingly say -totó'hohtó'ané
moderate -ómatahe
moderate pace -ó'ha'e
modern house vé'ho'émȧhéó'o
modest -ómatahe
modular home mȧhēō'o tsééšemȧhestóone
moisten -he'kóovan
· -he'kóovotóhtá
· -he'kóovotom
moldy -hávėsévo'tá
mole éstsema'e
molest -mé'emeh
molt -énoomá
· -oeseméená
Monday Énema'heóneéšeēva
· -énema'heóneéšeeve
· no'ka éšeēva
· no'ka ma'éšeeve
· no'ka tsé'éšeeve
money -háestȯhema'kaataāme
· -he-ma'kaataeme
· -he-ma'kaataeme'heóneve
· -he-ma'kaataemetanó'heóneve
· ma'kaata
· -ma'kaatáame
· mȯxe'ėstóonéma'kaata
· néeto'haméma'kaata
· -némeše
· -némoo'e
monkey mákohe
· vo'ėstanéhotame
monkey - look like a -mákȯhévéné
monster axe
· hahpanováhe
· hestovonené-hotoa'e
· méhnó'ėstse
Montana Ho'honáéšé'e
Montana State Legislature Ho'honáéšé'e tséhestoo'emanese oo?
month -éše'hamá
· -na'heéše'hamá
· -nóhoneéše'hamá
moon Éše'he Ȯhnéšesėstse
· -éšenaa'e
· taa'éeše'he
Moon He'konénėhesó-eše'he
moon ó'xeéše'he
· vóhkeéše'he
moose a'eesémo'ehe
· mȧhpémo'éhe
· popóhpoévėsémo'éhe
mop mȧheonénėše'haneo'o
· nėhohenéó'o
mop s.t. -nėše'hóóvóhtse
more hehp-
· -hehpahe
· hehpe-
· -hohamátsestá
· -hóna'ovestá
· hóno'xe-
· komááhe
· né'eve-
more and more hehpėstoha
more in quantity -hehpenóohe
· -hehpėstohá
· -hehpėstoxe
more than one way to fix things -nonáhe-tsėhesó
more.do -hehpo'eétahe
Morning Vóohéméó'o
morning méo-
· -vóona'ó
Morning Killer Méona'hane
Morning Killer Woman Méona'hané'e
Morning Kills Woman Vóona'hanē'e
Morning Star Vóóhéhéve
· Vóóhéve
morning star vóóhe
· Vóóhéhéve
Morning Star People Vóohéhevevo'ėstaneo'o
Morning Star Woman Vóóhéhévá'e
mortar pénȯhemenahtȯtse
mortuary séotsémȧhéó'o
mosquito hóoma
mosquito plant ?? hoomȧhévó'ėstse
most hóno'xe-
· náno'se-
most important -náno'tahe
most of all ho'háméto
most (of them) hóno'xesto
motel ȯhtaenémȧhéó'o
moth hevávȧhkema
mother -he-ške
· heške
· -he-šké'tov
· /-hke/
· /-hko.../
· náhko'e
· náhko'éehe
· nėškéstoto
· neško
· -ške
mother dog nésé'ėhá'e
· nésé'ká'e
mother-in-law éškeme
· -he-véškeme
· -he-véškemé'tov
· hevéškemo
· -hke'éehe
· /-hkeme/
· néške'éehe
· -véškem
Mother-in-law! néške'e
Mother's Day Heškéešeēva
motion -háoenavȯhóov
· -tsėheta'há
· -tsėheta'ham
· -tsėheta'hasené
· -tsėheta'xe
motion - hurried -a'xe
motion s.o. aside -no'héhoov
motion s.o. to be quiet -he'kotȯhóov
motion s.o. to come -nėstsėhetȯhóov
motion s.o. to leave -asetȯhóov
motion s.o. to stop -tó'hohóov
motion s.o. up -e'e'ȯhóov
motion to move -asetȯhoné
motion to s.o. -ohóov
motionless tó'om-
· -tó'omahe
· -tó'omeotse
· -tó'omó
motor mouth -ésėhe'oná'o
motorcycle no'ka'éesó'hestȯtse
· po'po'ėho'hóvahtȯtse
mound -pa'kóma'enené
mount -táha'xé'tov
· táhoestȯtse
· -táhoestȯtse
mount s.o. -táho'ke'tov
mountain -amó'omene
· ho'honáevose
· -o'omenó
· -tó'ėho'omené
Mountain Dew heóvetoóomȧše'šestȯtse
Mountain Lion nanóse'hame
mountain lion kitten nanóse'hamēso
mountain mint náhkȯhémóxėšéne
mountain pine móma'xėšéstoto'e
mountain range -amoo'e
mountain sheep tóhtoo'ékósa
mounted warrior táhoenótaxe
mourn -nėšéševe
· -pó'ona'e
mourn for s.o. -nėšéšev
mourner nėšeše
mourners tsé-nėšéševese
mournful -óeomahe
mournful sound -nėšéševone
mourning woman nėšéšé'e
Mouse Hóhkééhe
mouse hóhkeehe
· hóhkeehēso
Mouse Woman Hóhkeehá'e
moustache mé'hahtse
· -mé'hahtsená
moustached -mé'hahtse
mouth -ahtsená
· -amotóhtá
· -anótootsé'tov
· -aseto'tóotsé'tá
· -énotóm
· -hávėséváhtse
· -he'kóovotóhtá
· -he'kóovotom
· -hoháahtsená
· -hóohtotóm
· mahtse
· -mȯxema'otóhtá
· -némáhtse
· -némȧhtsená'o'h
· -óhtá
· -ó'xóhtá
· -oné'xȧhtsenáho'he
· -ónėxȧhtsenáohtsé
· -pėhévahtsená
· -tšėhe'kėseó'xáhtse
· -vóhkóhtá
· -vóvȯhetȧhtsenáotse
mouth - wide -tsėhe'ėseó'xáhtse
mouth burn -oné'xȧhtsého'he
mouth full of ideas). -hó'továvóhtá
mouth of river -ho'ome
mouth smell -méahtse
mouth sore - have a -he-maahtsená
mouth twitch -hesėsȧhtsena'xe
mouth wide open -tȧhpe'ȧhtsená'o
mouthy -heškóvahtse
move -ameehe
· -asetan
· -ehné
· -énan
· -ho'eehe
· -hóxoveehe
· móht-
· móhtoe
· -móhtsetanó
· -mo'otse
· momóht-
· -momóhtȯxe'a'há
· momóse-
· -momósevonehné
· -ohe
· -tsėhe'ėhéoohe
· -tsėheta'há
move about -tóxeehe
move across s.o. -hóxovan
move across s.t. -hóxovan
move along s.o. -ameohé'tov
move and abandon s.o. -noo'ėhé'tov
move around -momó'otse
· -momóseméohe
move aside -no'héoohe
move away -aseehe
move away from s.o. noo'hé'tov
move away from town -onóveehe
move back -évaveehe
· -évaveehéohe
move camp -eehe
· -ehe
move camp away hurriedly -aseehéoohe
move camp backwards -hosóehe
move camp to a ridge -heséehe
move camp uphill -e'eehe
move camp with (s.t.) -no'eehe
move fast -háo'táoohe
move fleeing -amȧxéehe
move from there -hé'ehe
move head out of the way -aseta'e'še
move home -hóo'ehe
move in a hurry -nonótoveehe
· -onótoveehe
move in a movie -momóhtȯxe'a'xe
move in a rush -amȧxéveehe
move in and out during sex -néhe'a'xe
move in the wind -momóhto'a'xe
move into town -sé'eehe
move legs like this -tšėhešé'hahta'xe
move lips -momóhtȧhtsenáotse
move mouth noisily -néstonevavȧhtsena'xe
move out of sight -tata'eehe
move quickly -momó'oesta'xe
move standing -momóseóó'e
move stock -aseta'ovo'hamé
move s.o. -ameeh
· -aseohé'tov
· -momóhta'o'h
move s.t. by mouth -asetóhtá
move s.t. liquid by foot -amóová'á
move s.t./s.o. around -momóhtan
move there -tsėhe'ehe
· -tsėhe'ehe
move through -sóhpeehe
· -sȯsóhpeše
move to good position -pėhévevonehné
move together -né'toveotse
move up -he'ameehe
move wildly -tsėheta'xe
move (repeatedly) -momó'ohtsé
move ?? -ó'he
move.camp -vévohe
move.in -éseehe
movie -énȯxe'a'há
· -momóhtȯxe'a'há
· momóhtȯxe'a'hestȯtse hest? 'xes?
· momóhtȯxe'a'xestȯtse
· -mȯxe'a'há
· -oxe'a'há
· vé'hoosanestȯtse
movie also -véstȯxe'a'xe
movie house momóhtȯxe'a'xé-mȧhéó'o ??
movie theater mȯxe'a'xémȧhéó'o
moving water -momóhtoomoehá
mow -oo'kó'ėxová
· -oo'kó'ȯhené
mower oo'kó'ėxovahtȯtse
· oo'kó'ȯheo'o
much há-
· háahpe'e
· -háeo'tá
· -háestȯhema'kaataāme
· hoháahpe'e
· -hohá...
· ma'xe-
· pėhéve-
much breast milk -háetanahá
much firewood -ma'xėhemȧxemé
much grass -háo'o'e
· -hoháo'o'é
much more hohamesto
much smoke -háatová
much time háe'xóvéva
much written -háestȯxe'ohe
mucus -'éémá
mud -he'kóma'o'e
mud hen xȧhkema
mud turtle hoxoméema'ēno
muddy -xónetamó
Muddy Creek Heóvonėheo'hé'e
Muddy Creek people Heóvonėheo'hé'e tséhéstȧhese
Muddy Creek person Heóvonėheo'hé'etane
muddy water -heše'kévoome
mudhen mȧhkema
· ma'kėháhovahne
· ma'kėháne
muffler -éxovenotováahe
· éxovenotováahestȯtse
mule vó'hó'óhta
Mule - Young Vó'ho'kȯhtaestse
mull over s.t. -tonétsestá
mumble -ne'tovenestse
murder -hoxȯhevosé
· -ne'to'éna'hané
· -ne'to'éna'ȯsané
murder kill s.o. quickly -ne'to'éna'xévaen
murder s.o. -ne'to'éna'h
murderer hoxȯhevȯsétane
muscle -ma'xėsevo
muscle meat hésevo
muscles stick out -popákȧhoeše
muscular -koké'ahe
· -koké'oo'e
muscular - be -koké'oeto
muse -momáxometanó
mushroom hestovo'ēško
music némenestȯtse
· -pėhévenonétó
music - loud -tȧhpe'enonétó
musingly momáxome-
muskrat heo'kēso
muslin vóhpėšé'hóno
· vó'komėšé'hóno
must éšėhó'ke-
· hó'ko-
· me'-hó'ke-
· vóhpone-
· vovóhpone-
must not be móho'nó-
mutt xamaeoeškēso
my na-
my back na'pa'o
my body navétóva
· navétove
my brother-in-law nétame
my cane nȧhtó'kȯhtóhe
my child nanéso
my child-in-law néxahe
my chin nȧhtoo'o
my chum nésema'háahe
my cowarrior néstaxe
my daughter nȧstona
my elbow nȧhtsé'oo'o
· nȧhtsé'oo'o
my father ného'éehe
my fellow society member néstaxe
my food náhtáme
my friend nésema'háahe
my grandchild néxahe
my grandchildren navéxaho
· néxahe
my leg nȧhtse'ko
my maternal uncle naan
· naan
my mother náhko'éehe
my mouth nahtse
my older brother na'neha
my pants navōhto
my people navo'ėstanémasėstse
my pet nȧhtōtse
my possession nȧhtsēhȯtse
my relatives návóohestoto
my shadow nȧhta'sóoma
· namȧhta'sóoma
my sister-in-law nétame
my son nae'ha
my soul nȧhta'sóoma
· namȧhta'sóoma
my thing nȧhtsēhȯtse
my throat naéstoo'e
my tongue nétanove
my wife tsévé'ȯhtsemo
my younger sibling násemáhe
mysterious ma'heóne-
· ma'heónė-hóva
· -otoéstó'ané
· -ová
· -ovahe
· -ováhe'étanó
myth aéstomóhta'heo'o
my! éaa
· jáaa
· náoo
· nóoo
· šéaa
my.aunt nȧháa'e
my.body nétove
my.older.sister namėhāne