W - w

wade -ohoo'e
· -sé'ȯhoo'e
· -ta'ȯhoo'e
· -tónetȯhoo'e
wade across (of people) -hóxovȯhoo'e
wade along -amȯhoo'e
wade ashore -onóvȯhoo'e
wade fast -nėševȯhoo'e
wade into -éstȯhoo'e
wade well -pėhévȯhoo'e
wade with -véstȯhoo'e
wag head -oóma'é'e'še
wag tail -a'xaóhéohtsé
wagon amó'enēō'o
· amó'kenēō'o
· -he-amó'eneone
· -hestóxo'eohtsé
· -ho'ó'en
wagon home -hóohtó'ehné
wagon to the water -sé'o'eohe
wagon to town -sé'o'eohe
waist -é'ohtá
wait -tonoéstomo'he
wait and listen -áhasėstse'ó
wait for -tonóom
· -tonóosané
wait for s.t. -tonóohtá
wait for s.t. while hiding -néhameoha'á
wait to death -áhanónoo'e
Wait! nóxa'e
wake up -šé'šeotse
wake up from eating -sé'ho'enȯhéotse
wake up hungry -sé'šeanaxe
· -šé'šeanáxe
wake up s.o. -sé'han
· -šé'šeoesem
wake up s.o. suddenly -sé'ha'ó'h
walk -amehné
· -amėhohe
· -ehné
· -hó'eohtsé'tov
· -hósoetáohtsé
· -nȧha'néohtsé
· -néma'ó'ehné
· -nóhne'kȧhéhne
· -no'ėhné'tov
· -sé'éhne
· -ta'omehné
· -tooxeohtsé
· -totáxėhné'tov
· -totáxeohé'tov
· -vávaeohtsé
Walk Mó'kėsá'ȯhtamēhnėstse
walk -hné
· -nonáohto'ha'ehné
· -táxėhné'tov
walk a medium pace -nėševo'ha'eohtsé
walk about -évehné
walk across -hóxovēhne
walk alone -no'kehné
· -oséhe'keohtsé
walk along in line -amóneeohtsé
walk and cry -ama'xanéhné
walk around -néma'ehné
walk around s.o. néma'ó'ėhót
walk around while eating -hátȯxove'hanáohtsé
walk as a man -hetanévo'ha'ēhne
walk back and forth -hátȯxoveohe
walk backwards -hósóhne
· -hosóohtsé
walk behind -hestóxehné
· -hestóxehné
· -hestóxeohtsé
walk beyond s.o. -hehpėhót
walk beyond s.t. -hehpėhóhtá
walk briskly -nȧhahkeohtsé
walk by s.o. -amėhót
walk carrying something on the back -amo'xéhné
walk close together -koomenéšeohtseo'o
walk crisscrossing -hótȯxáhné
walk deliberately -nonáohto'ha'eohtsé
walk duck-toed -ovátonėsėhahtáóhtse
walk facing north -notama'éohtsé
walk fast -nėševeohe
· -nėševeohtsé
· -nonótoveohtsé
· -onótoveohtsé
· -vové'heohtsé
walk first -vovóehné
· -vovóeohtsé
walk friskily -koká'eohtsé
walk further hehpehné
walk in a circle -néma'óneehné
walk in front -vovóehné
· -vovóeohtsé
walk in front of s.o. -ta'omėhót
walk Indian file with s.o. -hóto'e'ov
walk into the bushes -séno'eohtsé
walk last -hestóxehné
· -hestóxehné
· -ho'óxehné
walk like a woman -he'évo'ha'eōhtse
walk low -tooxehné
walk noisily -háévánohtsé
walk on ridge -heséohtsé
walk on s.o. táxėhót
walk out of sight -ta'ehné
walk side-by-side -amóneohtse
walk sideways -amėséhné
· -heamáohtsé
walk single file with s.o. -hóto'e'ov
walk slowly -nóvehné
· -nóveohtsé
walk stiffly -héne'heohtsé
walk straight -xanovehné
walk swaying butt -óomėse'ėséohtsé
walk up -e'ehné
walk upon -táxehné
· -táxeohe
walk very slowly -nanóohto'ha'ehné
walk while carrying something -no'ehné
walk while carrying s.t. -no'ehné
walk while it is hot -amȧho'he
walk while shielding rump -hóome'ėséhné
walk while talking -amónóváohtsé
walk with a cane -hó'kȯhtȯhéne
· -hó'kȯhtȯheohtsé
walk with a limp -á'kaveohtsé
walk with cane -hó'kȯhtȯhe'ahe
walk with crutches -hó'kȯhtȯhe'hāne
walk with head down -ma'kėsta'éohtsé
walk with head thrown back -hánoeohtsé
walk with jingling bells -áxȧxévaohtsé
walk with legs spread -tséo'eohtsé
walk with s.o. -véstsėhném
walk with wife -nȧha'éváohtsé
walk wobbly -ovávehné
· -ováveohtsé
Walking Vóóhe Ȯhtameōhtsėstse
walking -ama'xanéohtsé
· -amėsóohtsé
· -koká'o'ha'eohtsé
Walking Bear Náhkȯheamēhne
· Náhkȯhtameōhtsėstse
Walking Bird Vé'késȯhtameōhtsėstse
Walking Buffalo Hotóa'ȯhtamēhnėstse
Walking Bull Hotóa'ȯhtamēhnėstse
Walking Elk Mo'ȯhtameōhtsėstse
Walking Hawk Aénohe Ȯhtamēhnėstse
Walking Horse Mo'éhno'ha Ȯhtameōhtsėstse
Walking On Clouds Vo'évȧhtamēhnėstse
walking plow e'óma'ȯxovahtȯtse
· tsėhetóma'ȯxovahtȯtse
Walking Rock Ho'honáá'ȯhtaamēhnėstse
Walking Strange Héstoevēhne ??
Walking Sun Éše'he Ȯhtamēhnėstse
Walking Towards Woman Neohné'e
Walking Turtle Ma'ēnȯhtamēhnėstse
Walking Woman Áameóhné'e
· Ámeohtséhé'e
· Áméóhtsé'e
Walks Ahead ?? Vóesto'ámeōhtsėstse
Walks At Night Taa'éveameōhtse
Walks Different Anétȧhévéhnėstse
Walks Last Hestóxéhne
· Hestóxéhnėstse
Walks Nice Pȧháveameōhtse
· Pėhéveameōhtse
Walks On the Water Woman Mȧhpevatáxeóhtsé'e
Walksalong Woman Áméóhné'e
Walksfirst Vovóéhnėstse
walk.carry -no'eohtsé
walk.this.direction -tsėhetsehné
walk.up -e'eohtsé
walk.upright -néhoveohtsé
Wallowing Táaxeme
Wallowing Woman Táaxemeóó'e
walnut otaesémene
Walnut Creek mótó'ėšé'e
wander -éohtsé
· -éveohtsé
· nótovávo'ėstane
· -onémotoéné
wander talking -évovónováohtsé
Wandering Around Séonéóhtse
Wandering Around Woman Séonéóhtsé'e
Wandering Buffalo Hotóa'ȯhtsévéhnėstse
Wandering Wolf Ho'néohtséóhtsėstse
Wandering Wolf Woman Ho'néheeohtsé'héhe
· Ho'néheeohtsévá'e
want -átanó'tov
· -háahetanó'tov
· -he-ma'kaataemetanó'heóneve
· -héne'enovȧhétanó
· -ho'ahe
· -ho'ȧhéotse
· -ho'xėstsėhnétanó
· -hóo'oohetanó
· -hóomo'etanó
· -mémėsetanó
· -móhtsetanó
· -novėše'étáno
· -vóomátanó'tov
want - greatly -háo'ahe
want a husband -he-éhamétanó
want a woman -he'étáno
· -he-stse'émétanó
want exactingly -vovóhpono'ahe
want help from s.o. -ne'étamétanó'tov
want more -hehpetanó
· -hehpetanóotse
want sex -he'šétanó
want sex ?? -he-stse'émétanó
want something for s.o. -ho'ȧhétsėstomev
want s.o. -ho'ȧhé'tov
want s.o. to be happy -pėhévetanó'tov
want s.o. to be like that (anaph.) -nėheto'ó'tanó'tov
want s.o. to be unified -mano'etanó'tov
want s.o. to do (s.t.) -tanó'tov
want s.o. to flee from danger -véno'ótanó'tov
want s.o. to get well -véno'ótanó'tov
want s.t. -neta'á
want s.t. forever -tó'ovetanó'tá
want that way for s.o. -heto'ȧhétsėstomev
want that way. -heto'ahe
want to awaken -šé'šetanó
want to be a spirit in the afterlife -séotsévetanó
want to be a whiteman -vé'ho'évetanó
want to be boss -véhonévétanó
want to be by self -no'keétáno
want to be clean -hóxe'etanó
want to be crazy -mȧsėháneetanó
want to be deaf onéahtátáno
want to be felt sorry for -ševátamȧhtsétanó
want to be first -vovóévétanó
want to be heard -néstovȧhtsétanó
want to be helped -véstȧhémȧhtsétanó
want to be helped by s.o. -véstȧhémȧhtsétanó'tov
want to be picked up -hestanȧhtsétanó
· -nóseméohe
want to be pitied -ševátamȧhtsétanó
want to be sick -háomóhtȧhétanó
want to belong -ho'xėstanó
want to caution s.o. -hoonésetanó'tov
want to cheat on spouse -oe'kėhévetanó
want to commit suicide -na'hahtsétanó
want to cook -homȯsétanó
want to depend on s.o. -ne'étamétanó'tov
want to eat -mésėhétanó
want to eat s.t. -mésetanó'tá
want to fight -háahétanó
· -méó'étanó
want to fly -ame'hátanó
want to gather s.t. -mano'etanó'tá
want to go home -hóo'ȯhtsétanó
want to go out -hóehnétanó
want to go outside -hóeméohe
want to go to the afterlife -hóo'ȯhtsétanó
want to have a girlfriend/boyfriend -he-mé'oonétáno
want to join -ho'xėstanó
want to know s.t. -héne'enátanó'tov
want to laugh -hohátsétáno
want to leave -aseohtsétanó
· -noosetanó
want to leave out s.o. -noosetanó'tȯsané
want to make fry bread -vétšėškévȧhonónetanó
want to see s.t. -vóohtátanó'tá
want to sleep -naóotsétanó
want to sleep with s.o. -véámátanó'tov
want to smoke -he'pótanó
want to speak Cheyenne -tsėhésenėstsétáno
want to stay sétoétanó
want to take a sweat bath -émátanó
want to take care of s.o. -vovóhnėhešétanó'tov
want to urinate -xaetanó
want to work -hotse'óhétanó
want (s.t.) that way -nėheto'ahe
wants to relieve himself -hóehnétanó
war -hésemȧho'hénone
· hésemȧho'hénootȯtse
· -hésemȧho'hénoov
· ma'xėsévo (sevo??)
· onéhanotȧxévėsanestȯtse
· vé'ho'évȯhtá'hootsévȯhonȯtse
war against s.o. -amét
war bonnet -he-mámaa'e
· -he-mámaa'évȯhomo'he
· mámaa'e
War Bonnet Dance Hemámaa'évȯhomó'hestȯtse
War Bonnet Wearer Kokóhkoeoésanéhe
War Dance Onéhanótȧxévȯhomó'hestȯtse
war dance -he-mámaa'évȯhomo'he
· -onéhanótȧxévȯhomo'he
war dance bands ?? ma'xė-sévȯhono
war dance cuffs vé'ho'évȯhtá'hohkotsévȯhonȯtse
· vȯhtá'hoo'ȯhtsévȯhono
war dancer onéhanótaxe
war deeds nóxe-
war deeds ?? nóht-
war horse méo'evo'ha
war shirt méta'xeéstse'he
war whoop -nóono'é
warble -nonomó'e'hahe
warm éxov-
· -éxovahe
· -éxovȧhe'onáho'he
· -éxovȧho'tá
· -éxovohá
· -nėšėho'há
warm - be -éxovó
warm coat éxoveéstse'he
warm cook -nėsóome'ȧhá'ené
warm ears -éxove'ėstaa'e
warm feet -éxovėhahtáho'he
· -éxovėhahtáné
warm hands -éxovėhe'ona'xe
warm house -éxova'ȧsénahné
· -éxovo'ȧsénahné
warm neck - have a -éxovenotová
· -éxovenotováahe
warm shirt éxoveéstse'he
warm stand -éxovȯhéeóó'e
warm s.o. -éxovan
warm s.t. -éxovan
warm s.t. by blowing -éxovotóhtá
warm s.t. liquid -éxovoemȧho'há
· -nėsóome'há
warm s.t. up -éxova'ȧsén
warm up -éxovȧho'he
· -éxoveotse
warm wind - be a -éxova'há
warmly dress -éxovee'sėsané
warmly dress s.o. -éxovėsan
warmly wrapped -éxovóheehe
warm.coat -éxoveéstse'hená
warn -hoonésané
· -hoonéstómané
· -ná'ȯsané
· -nóto'xevá
· -oné'vam
· -óo'haahtóohe
warn about s.t. -hoonéstá
warn s.o. -óo'háevam
warpath -ho'enóoné
Warpath Bear Vé'otsénȧhkohe
Warpath Kills Woman Vé'otséna'hanē'e
Warpath Woman Vé'otsé'e
warpath.journey -vé'otse
warrior nótȧxem
· -nótȧxeme
Warrior Ho'néhenótȧxeo'o
warrior nótaxe
warrior be a -nótȧxeve
warrior society nótȧxévestȯtse
wart šé'šėškema
· -šé'šėškemȧhéveósé
Wart šé'šėškema
wash -asetóovohtsé
· neše'(h)-
· -nėše'hanené
· -nėše'še'éxané
wash ashore -onóvóéeó
wash away s.t. -vonóovohtsé
wash basin nėše'šévoénevetohko
· nėše'šévoénevetoo'o
wash ears -nėše'še'está
wash eyes of so. with water -nėše'še'éxanévoovot
wash face -nėše'šévoéné
wash face of s.o. -nėše'šévoénén
wash feet -nėše'šé'hahtá
· -nėše'šé'hahtávóóva
wash feet of s.o. -nėše'šé'hahtán
wash hair -nėše'šeovésé
wash hands -nėše'šėhe'oná
wash hands of s.o. -nėše'šėhe'onán
wash out -tovó'óe'ó
wash s.o. -nėše'hóova'ó'h
wash s.t. -nėše'hóóva'ó'tsé
wash s.t. by tool -nėše'hohá
wash s.t./s.o. -nėše'han
wash (for example, clothes) -nėše'hanené
wash (self) -nėše'hóóva
washboard nėška'ósanestȯtse
· nėška'óséó'o
· nėškėháséó'o
washer nėše'hanēō'o
washing machine nėše'hanenestȯtse
· nėše'hanēō'o
· še'hanēō'o
Washington -hóo'oohe
· Vášėtaēno
Washington, D.C., valued -vášėtaevoeme
Washita River Hoóxe'eo'hé'e
washtub nėše'hanenévetoo'o
wasp heóvėháhnoma
waste s.t. -ná'so'eéstsé
· -noná'so'eéstsé
watch -héstanovóósané
· kó'ko'ėhasēō'o
· -ne'evávoešé'tov
· -ne'evávonoé'tov
· -ne'evávóosané
· -šéšetanovóohtá
· -vé'hoeóe'tov
· -vé'hoeotsé'tov
· -vé'hoosané
watch out for s.o. -nȧhahétam
watch s.o. -ne'evávóom
watch s.o. continually -káhonean
watch s.o. while they are going -néhovóeoe'tov
watchman tsé-ne'evávóósánėstse
· tséne'evávóósánėstse
watch=out for s.t. -nȧhahétanó'tá
water -amóovánené
· -e'óoestaáhe'onah(n)
· -he'kotóomeotse
· -hestomóová
· mahpe
· -máhpeme
· mahpe tsé'ȯhkėhó'ta
· -óé
· -oehá
· -sé'éhne
· -sé'ėhohtsé
· -sé'oomanohe
· tsé'-amóovane
Water Mȧhpévȯhnéé'ėstse
water -amóomanohe
· -e'óoestaáhe'pa'onah(n)
· -hesó'xoovohtsé
· -hoháo'etame
· -ho'sotoome
· mȧhpēva
· -mé'ovóon
· -óome
· -óová
water - be -mȧhpeve
water - by -óe'ó
water - fall into -sé'eana'ó
water all over -mȧhóomoehá
water appear running -mé'oováotse
water arrive flowing -ho'óováotse
water break -hóováotse
water come in from wind -éstooma'há
water cooler toóomo'seo'o
water flow in -éstoováotse
water flow quietly -he'kóome'sevó
water fountain tsé'ȯhke-manéstove
water go up -e'óovátó
water grass -he'kóovóma'óovȯsané
water heating kettle nėsóome'há'enestȯtse
· nėsóome'há'éó'o
water horses -sé'ooneano'hamé
water livestock -manȯho'hamé
water mint mȧhpémóxėšéne
water moccasin mo'ȯhtáeméhne
water plants mé'hoomanōhtsėstse
water pour out -hóovátó
water pump e'óová'hasēō'o
· hóoováneo'o
water pump (manual kind) vótȧháéno
water quiet -he'kotóomóeotse
water recede -hosóvoomane
water snake sásėškóvéta
water s.o. -he'kóovot
water s.o. by feet -he'kóova'ov
water s.t. -he'kóovohtsé
water s.t. (ground) -he'kóovóma'ohá
water s.t./s.o. -amóován
water through -sóhpoováotse
water turtle éškȯseeséma'ēno
· mȧhpéma'ēno
water violently agitated from wind -momóhtoomeoesta'há
water wash away -onóvoováotse
waterfall -anȯhehéeóó'e
watermelon mȧhōō'o
· nėxo'mévéhe
watersnake sásȯhkóvéta
· sásóóvéta
· sášėškóvéta
watery -momáhpe'óo'ó
watery eyed -momáhpe'haénéohtsé
watery eyes -momáhpe'haéné
water! mánóóhe
Watonga, Oklahoma Tséh-ma'ėho'a'ē'ta
Watonga, Oklahoma ?? Tséh-mȧhemȧhovō'ta ??
wave -nėšėške'sevó
· -nėšėško'éta'xe
· -tsėheta'ham
· -tsėheta'hasené
wave at s.o. -hestȯhóov
· -tsėhetȯhóov
wave at s.o. to come over -nonó'hestȯhóov
wave in the wind -momóhto'a'xe
· -tsėhetó'a'há
· -tsėhetó'a'xe
wave s.t. -óomėsta'hahtsé
wave to s.o. to stop -tó'hohóov
way -hestóhtȯheomenehe
· -hešėtovahe
· meo'o
· -nėhešėtovátó
· tsé-hešé'tová'tóétse
way of life disappear -vonéstánóvé
· -vonéstanove
way (be in) ta'om-
ways hohátaa'ėše
weak -he'keta
· -ho'tovahe
· -ho'toveotse
· -mókeetsėhestá
· -nonȯhpeóhtátó
· -sévahe
· -sȯsévenȯxévaen
· -sȯséveotse
· -sȯsévėškóhtáohtsé
· ta'p-
· -ta'pahe
weak bladder - have a -šéšeahe
weak from hunger -sȯséveaná
· -sȯséveanáotse
weak from old age -nonó'homahe
· -nonó'homȧhtahe
weak hand -ho'tovemósé
weak hearted -ho'tovėstáhá
weak voice -káve'hahe
weak with reference to heat -ta'pȧho'he
weaken s.o. -tá'po'eéh
weak.cold -ta'pose
wean and separate baby from mother -hestanóvohe
wean s.o. -po'otan
weapon heškóvanēō'o
· váohestȯtse
wear -hone'á
· -hone'ó'tov
· -ma'o'kėhaná
· -sȯsévėškóhtáohtsé
wear a bell -áxȧxévo'ótaná
wear a belt -he-voestátoo'e
wear a breechcloth -he-nėhpėsó'ėhestove
wear a buckskin outfit -vó'aehesané
wear a chastity belt -nėhpe'ehe
wear a Cheyenne dress -tsėhéstoestá
wear a choker -he-vo'ótane
wear a dentalium shell dress -kémeonáhevoestá
wear a diaper -nėhpe'ehe
wear a dress -he-voestove
wear a dress alone -oséhe'koestá
wear a greasy dress -é'omoestá
wear a hat -he-vóhkėha'e
wear a necklace -he-vo'ótane
wear a nice dress -pėhévoestá
wear a red hat -ma'ȯhkėha'á
wear a ring -he-mo'ėškone
wear a sash -hóxetseehe
wear a silk (or satin) dress -hohtȯhtȧhévoestá
wear a suit -mȧhesané
wear a tie -he-vo'ótane
wear a torn dress -pénoestá
wear a warm dress -éxovoestá
wear a yellow dress -heóvoestá
wear best clothes -hávėsané
wear black paints -mo'ȯhtávo'xȧhtahe
wear cook's clothing -homȯséve'ho'évėsané
wear dirty clothes -heše'évėsáne
wear doctor's uniform -naa'éve'ho'évėsané
wear earrings -he-vósee'ėse
wear eyeglasses -ma'aataéve'éxané
wear feather -he-ma'óhkeene
wear good shoes -pėhévo'kėhaná
wear Halloween clothes -méstaévėsané
wear high heeled shoes -tó'ėsėstséstonávo'ėhaná
wear high top moccasins -he-vó'konone
wear high-top boots -tó'ėstó'ónoná
wear long shoes -tó'ėsto'kėhāna
wear maternity dress -hóse'évoestá
wear maternity pants -hóxe'évo'xȯhtaha
wear military clothing -nótȧxéve'ho'évėsané
wear minister's clothes -ma'heónevé'ho'évėsané
wear new clothes -mónėsané
wear out -mȧhoveotse
wear out s.o. -áhana'ov
· -péeot
wear out s.o. with sex -áhanȧséh(n)
wear out s.o. with sex quickly -áhanȧsévo'oh(n)
wear out s.t. -pée'á
wear overshoes -éxovo'ėhaná
wear pants -he-vȯhtohe
wear police uniform -matanaéve'ho'évėsané
wear priest's clothes -ma'heónevé'ho'évėsané
wear quilled moccasins -méenóhevo'kėhaná
wear ragged shoes -péno'éše
wear shawl -he-stoome
wear short pants -ka'o'ȧhtáhá
wear s.o. -hone'ov
wear s.o. out -ná'ta'ov
wear s.o. spiritually -hone'ov
wear s.t. -hone'á
wear thick clothing -tónovėsané
wear tight fitting pants -neó'ko'xȧhtaha
wear warm shoes -éxovo'ėhaná
wear white paints -vó'omo'xȧhtahe
wear worn out shoes -mȧhovo'kėhaná
· -péno'éše
Wearing Choker Oxhe-vo'ótanėstse
weary mȧhov-
· -mótahe
weasel Áseške
· Ášeške
· xáa'e
Weasel Bear Xaehénȧhkohe
Weasel Woman Xaehá'e
weather -nétȧhévatamáno'e
weather be pleasing to s.o. -pėhévetoetómoo'e
Weatherford, Oklahoma Ha'háehévéno
weave -hestó'toenené
· -hestó'tovan
· -no'o'tónohá
· -vovóhkeohtsé
weave s.t. -hestó'tovan
Weaving Dance Vovóhkoneohomó'hestȯtse
web -amóneanené
web this way - make a -tsėhetóneanené
webbed hoop xȯhéono
wedding onenovahtȯtse
wedged -amėstó'eotse
Wednesday na'ha éšeēva
· na'ha ma'éšeeve
· na'ha tsé'éšeeve
weed hesó'xėho'enóse
· ma'éveotsévó'ėstse
· -o'e
· -o'é
· -ó'o'e
· -oo'kó'enené
· -po'ó'ané
weed s.t. -oo'kó'en
weeds mo'e'é-
· mo'ē'ėstse
weedy -mo'e'eve
week ago - one Ma'heóneéšeēva
weeping omóme-
weepy -óeomȧhtsená'ó
· -óeomȧhtsenáotse
· -óeometanó
weepy face -óeoméné'o
weigh -heanaeóó'e
weigh how much -tóne'xóvananeta
· -tóne'xóvananó
weigh s.t. -heanaotsé
weigh that much -he'xóvaneta
weight -eta
· -onéstanae'ov
weiners hestȧhtōtse
welcome -máha'ósané
· -másetanó'tá
· -másetsestá
welcome attitude s.o. -másetanó'tov
welcome s.o. -másetsėstov
welcoming manner - in a máse-
weld -nėhpȧho'hová
welded shut -nėhpȧho'he
well naa
· pȧháve-
· -pėhévȧhé'tov
· pėhéve-
· -pėhévemosé
· -pėhévomóhtahe
· -popėhéve'haná
· vótȧháéno
well off -pėhévėstave
well! hahtše
west anėsóvóne
· éše'he tsétȧhešeta'ēhnėse
· éše'he tsétȧhešeta'ēhnėstse
west? hánėsóvóne
wet he'kóov-
· -he'kóová
· -he'kóová
· -he'kóovahe
· -he'kóovan
· he'kóove-
· -he'kóovėhe'oná
· -he'kóovenóohe
· -he'kóovėstséá'e
· -he'kóovo'kėhaná
· -he'kóovotóhtá
· -he'kóovotom
· -he'óovohtsé
wet - all -mȧhóová
wet dream -have a -ho'ameše
Wet Face Kóovénéhe
wet face -he'kóóvéné
Wet Face He'kóovénéhe
wet garden -he'kóovóne'o'e
wet grass -néene'o'é
wet ground - be -he'kóovóma'o'e
wet mouth of s.o. -he'kóovȧhtsená'o'h
wet nurse nésetȯxeváhe ??
wet place -he'kóovóne'o'e
wet s.o. -he'kóoma'ov
wet s.t. -he'kóovohtsé
wet vagina - have a -he'kóovȧháotse
wet (book pages) -he'kóovema'ehá
wet.footed -he'kóovėhahtá
what hénaa'etse
· hénová'énėse
· hénová'etotse
· hénová'etse
· -óxȯhesané
· -tónetȯhtȧhéve'éxané
What hénáa'eo'ȯtse
what hénaa'e
· hénová'e
What are they (inan.)? hénová'eo'ȯtse
What are they? hénová'ehȯtse
what be said -óxȯhenove
what become -tónėstáotse
What color eyes? -tónėšemenoo'éxáne
what cost -tónetoeme
What day is today? -hová'e-éšeeve
what different feelings? -totónėšetanó
what do -tóneto'eétahe
what do to s.o. -tóne'oet
what do to s.o.? -tónėšé'tov
what do to s.t. -tóne'óestsé
what do to s.t.? -tónėšé'tá
What does s.o. look like sitting? -tónėšenóohee'e
what hair -tónetová
what happen -tónėsóotse
what happen to s.o. -tóne'otse
what happen (to s.o.) -tónėstáotse
what in the world is wrong with -totónėstahe
What is it? hénová'éto
What is the matter with the face of s.o.? -tónėšéne
what kind -tónėstȧhevónó'é
· tónėstȧhevónó'e
· -tónėstȧhevóno'eve
what kind of face sitting -tónėšénee'e
what kind of ground -tónetóma'o'e
what kind of non-Indian? -hová'evé'ho'eve
what kind? -hová'eve
what like to do -tónėšévétanó
what number in sequence -tónėstȯha'ónéto
what price -tónetoeme
what say óxȯ-
· -óxȯheve
· -óxȯhevoo'o
· -tónetó'a'xe
what say about s.t.? -óxȯhestá
what say to s.o.? -óxȯhet
what sentence -tóneto'emaohe
what size -tónetao'ó
· -tónetótaa'ónėstse
what size of stringlike entity - be of -tónėstóneehe
what size (of berry shaped objects) -tónetótaa'emenoo'é
what size (of berry-shaped objects) -tónetaa'emenoo'é
what talk about -tónetónová
What talk about? -tónetó'ané
what think about s.t. -tónėšetsestá
what time -tóne'xove
what tragedy happened to -tóneto'omenehe
what tribe is s.o.? -hová'evenótseve
what want to do -tónėšévétanó
What was THAT (emph.)? hénová'etotsénėse
what work -tónetotse'ohe
whatever he'-
· náháse
· náhásėháma
· náhóse
· náhósėháma
· nóháse
· nóháso
What's the news? -óxȯhenove
what.do -tónėšévé
what.kind hová'e-
what.tree -hová'ėšeenotseve
What? hénáá'énėse
wheat pénȯhéó'o
Wheat pénȯhéó'o
wheel ama'éno'hamestȯtse
· onéstȧhké-mȧhtse'ko
wheelchair -nonó'atamahe
when he'še-
· hó'-
when it was early morning tséh-méovóonā'o
when it was Saturday tsés-tšėške'ma'heóneéšeeve
whenever hó'-
· ȯh-
when(ever) ȯh-vé'-
When? tóne'še
· tóne'xóvéva
where -héstoeotsestsé
· naa
· tósa'e
where escape? -tóne'ȯhová
where go -tóne'oohe
· -tóne'otse
where lead -tóne'otse
where suffix tósa'ė=hāma
whether éó-
whetstone éehasēō'o
· éohótȧhohtsėstse
· Mo'ȯhtáveó'ėséenáhe
· ó'ėséena
which táase
· táasévoo'e
· táaso
· tóáse
which direction -tóne'ohtsé
which one táase
· tóáse
which? tóasévoo'e
while he'éš-
· he'éše-
· -he'éšenome
· -he'éšeohtsé
· he'še-
· nėšená-
whine -omóme'hahe
· -omóme'hahetsėstov
whip póeva'haseo'o
· vé'eoho'hamestȯtse
· -vé'he'eoestoh(n)
· -vé'he'eoh(n)
· -vé'he'eohová
whip - short o'hamévoo'xe
whip horse -vé'he'eoho'hamé
· -vé'he'eo'ho'hamé
whip horses -vé'eoho'hamé
whip s.o. -vé'eoh(n)
whip s.o. (for example, a horse) -vé'he'oh(n)
whirlwind hevovetāso
· -he-vovetȧsónevȯhtȧheve
whirlwind spirit hevovetāso
whisker plucker oo'kemé'hahtsenahtȯtse
whisker puller oo'kemé'hahtsenáhestȯtse
whiskey tsé-háaeéno'e
· vé'ho'émahpe
whiskey smell -vé'ho'émȧhpéméa'há
· -vé'ho'émȧhpémea'xe
whiskey voice -hoxe'hahe
· -hoxe'hahe
whisper -émooseéestse
whistle -é'e'še
· é'e'šestȯtse
· -é'e'šétsėstov
· tȧhpeno
· tȧhpeno
whistle blow -mé'ėstanevá
whistle while standing -é'e'šenonéóó'é
whistleblower -mé'ėstanevá'héó'o
· -mé'ėstanevá'heóneve
Whistling Antelope Vó'aa'ȯhnéstoohe
Whistling Around Elk Mó'ȯhtsévȧhtóoestse
Whistling Beaver Hóma'e Néstoohe
· Hóma'e Ȯhnéstooestse
Whistling Eagle Vóaxaa'ȯhnéstooestse
Whistling Elk Mo'enéstoohe
· Mo'enéstoohe
· Mo'onéstoohe
Whistling Magpie Mo'ē'ha Néstoohe
White Komaestse
white -vóhpeoxa'ohe
· -vóhpėstséá'e
White Ȯh-vó'komaestse
white tsé-vó'komaestse
· tsé-vó'kómo
· -vé'ho'á'évenóohe
· -vé'ho'á'evoestá
· -vóhpe
· -vóhpėhasené
· -vóhpoovotóhtá
· vó'(k)om-
· -vó'komahe
· vó'kome-
· -vó'komó
· -vó'komová
· vó'ome-
· -vó'oméné
· -vó'omenóohe
· -vó'omeoxa'ohe
· -vó'omėsané
· -vó'omėstséá'e
· -vó'omó
· vovóhpe-
White Antelope Vo'kaa'e Ȯhvó'komaestse
white antelope vóhpevó'aa'e
white bean vóhpevóneške
White Bear Náhkȯhvó'omaestse
White Beaver Hóma'e Ȯhvó'komaestse
White Bird Vé'késȯhvó'komaestse
White Blackbird He'heēno Ȯhvó'komaestse
white boy vé'ho'kēso
white bread véhpȧsékȯhkonȯhēō'o
· vé'ho'ékȯhkonȯhēō'o
white buffalo calf vóésta
White Buffalo Calf Woman Vóestaā'e
White Buttes Vó'omévóse
White Calf Mó'kėsá'e Ȯhvó'komaestse
white chalk vóhpevóetséna'évȯxe'ėstónestȯtse
white Cheyenne pó'evé'ho'e
White Claw Vóhpóóhe
· Vóhpóóhéva
· Vóhpóóhévȧhtse
white cloth vó'komėšé'hóno
White Cow Woman Vóhpeméhé'e
White Coyote Ó'kȯhómȯhvó'komaestse
white crane Vóestāso
White Crow Ókȯhkevó'omaestse
· Ókohke Ȯhvó'omaestse
white dress -vó'omoestá
White Eagle Netse Ȯhvó'komaestse
· Vóaxaa'ȯhvó'komaestse
White Ermine Xáa'ȯhvó'komaestse
white eyed -vóhpe'éxané
White Eyes Vóhpe'éxanéhe
white faced -vóhpéné
· -vó'koméné
White Faced Woman Vó'koméné'e
· Vó'oméné'e
white film over the eyes -vó'héne
white flowers vóhpėstséávó'ėstse
White Frog Vóhpeoónȧha'e
White Hawk Aénohe Ȯhvó'komaestse
· Vóhpeaénohe
White Horse Vóhpo'hāme
White Horse Woman Vóhpe'hamé'e
White Medicine Ma'hēō'o Ȯhvó'komaestse
White Moon Éše'he Ȯhvó'komaestse
White Mouth Woman Vóhpȧhtsená'héhe
white muslin vóhpėšé'hóno
· vó'komėšé'hóno
White Owl Vóhpeméstaa'e
white paint (a Sun Dance paint) vóetséna'e
white painted -vóhpóma'é
· -vó'kȯhtonȧháóma'é
· -vó'omóma'e
White Ridge tséhvó'omėho'a'ē'ta
White River Vóhpoome
White River person Vóhpoométane
white rock vóestao'honáá'e
White Skirt Vóhponeo'koestá'e
white snow drifts -vóhpeenaotse
White Spirit Ma'hēō'o Ȯhvó'komaestse
White Tail Vóhpėhevá'séhe
· Vó'omėheva'se
white tailed deer oómėsta'hasené-váótséva
White Thunder Vóhpenonóma'e
white turnips vó'omemo'ȯhtá'éne
White Turtle Ma'enȯhvó'komaestse
White Voice Vó'ome'hahe
White Voice Woman Vó'kome'hahé'e
· Vó'ome'hahé'e
white water -vóhpoome
White Weasel Xáa'ȯhvó'komaestse
White Wolf Ho'néohvó'komaestse
White Woman vé'ho'á'é
white woman vé'ho'á'é
white woman face -vé'ho'á'événé
white woman (poss.) -vé'ho'á'ame
Whitehaired Woman Vóhpá'é'e
Whiteman vé'ho'e
· Vé'ho'ȯxháa'ėstaestse
whiteman ho'evȯtse
· ma'háhkevé'ho'e
· vé'ho'é-
· -vé'ho'éveotse
· vé'ho'évo'ha
Whiteman ho'evȯtse
whiteman anonéhováhe
· vé'ho'e
· -vé'ho'eve
· -vé'ho'évetanó
· vé'ho'kóseestȯtse
whiteman dance -vé'ho'évȯhomo'he
· vé'ho'évȯhomó'hestȯtse
whiteman face -vé'ho'événé
whiteman personality -vé'ho'évoéstomo'he
whiteman pipe vé'ho'éve'ohko
Whiteman River Vé'ho'éo'hé'e
whiteman shoe vé'ho'évo'eha
whiteman sign -vé'ho'évȯhóne
whiteman songs vé'ho'énootȯtse
whiteman voice -vé'ho'éve'hahe
whiten s.o. -vóhpoh(n)
Whiteshield Vóhpóóhe
· Vóhpóóhéva
· Vóhpóóhévȧhtse
white-spotted -vó'he'óhtané
whiteweed vóhpó'ėstse
white.horse vóhpo'ha
whitish vóhp-
· vóhpe-
· -vóhpo
· -vó'komea'e
whittle s.t. -tsėhetaxá
whizz by -ama'ó
· -améva'ó
who névááhe
· nevá'esėstse
Who névaaááso
· neváaseo'o
Who is/are ? -néevá'eve
whoop -hó'éstá
· -hó'ėstá'tov
· -nóono'é
whoop at s.o. -hó'ót
· -nóono'ėstá'tov
· -nóono'ó
whooping cough -hesóva'xeme
· -totóovėhe'haa'e
whoops héé
whoops! hémehe
whore mátȧháá'e
· tónėšenóvé'e
whorehouse mȧsėháve'ho'á'e-mȧhēō'o
Who? héva nahe
· néváaááhe
· névááse
· névááso
why hénaa'e
· hénaa'etse
· hése-
Why? hénová'éto
wicked -hávėsévone'óné
wide -ma'haa'eotse
wide mouth -tsėhe'ėseó'xáhtse
wide open mouth -tȧhpe'ȧhtsená'o
widow hotȯxaa'é'e
· -hotȯxaa'é'eve
· otȯxaa'é'e
widower hovóahe
· otȧxaema'haahe
wife -htse'eme
· -'évá
· máhtamaha
· ma'heónevé'ho'á'e
· -méose'évá
· nȧhtse'eme
· -na'hé'évá
· néé'éve
· -tsėhése'évá
wife - have a -he-stse'eme
wife - have s.o. as -he-stse'éme'tov
wife - his hestse'emo
wife beater - be a -taa'é'heóneve
wiggle -évo'eméohe
wiggle butt -tšėheše'ėšé'šé
wiggle by crawling -momósevonehné
wiggle free -šéšeoesta'xe
wiggle standing -évo'eóó'e
wild ma'óomėhá'eonȯtse
· nȧhah-
· nȧhahé-
· -nȧhahe
· -tsėheta'há
· -tšéškėhevá'séóó'e
wild bird nȧhahévé'késo
Wild Cherry River Vénȯhó'kȯhtséo'hé'e
wild grape bush hohpȧhtsenámenó'e
wild horse nȧhahévo'ha
wild licorice háhnóváso
wild melon séotsémȧhóó'o
wild onion(s) xaóemata'xevoto
wild plum tóhtoo'éma'xeme
wild sheep tóhtoo'ékósa
wild Sweet William heškóvanēō'o
wild turnip Mo'kóhta'e
wild turnips mo'kȯhtá'éne
wildly tóhtomone-
will htse-
· htse-
will not go -hestomémané
will not listen -onéhpotoo'está
willow ménó'ke
willow backrest hó'otseonó'e
Willow Dance méno'kévȯhomó'hestȯtse
Willow Dance - dance the -méno'kévȯhomo'he
willow tepee hotȧhéeome
· hotȧhééško
wilt -sȯséveotse
wilted -sȯsévomóhtahe
win -éxa'omo'he
· -hó'tȧhevá
· hó'tȧheváhe
· -hó'tȧhevátȯsané
· -vovónanová
win favor with s.o. -vovéeh
win over s.o. -vovónan
win over s.t. -vovónan
wince -vé'ȯhéneotse
wind -éstooma'há
· háa'háeše
· háa'hávėháne
· nóm-
· -ó'a'há
· -ó'a'xe
· -tootóma'há
wind - lonesome -hoónȯhtá'ha
wind around s.o. -néma'ónean
wind around s.t. -néma'ónean
wind blow from there -héstá
wind come in -éstséváóó'e
Wind Sounds Woman Néstónéváóó'e
wind subside -honáta'há
windbag -hoháahtsená
windmill hóova'haseo'o
· vótȧháéno
· vótȧháéno tsénéma'ó'á'ha
window vó'nȧhenestȯtse
window screen tsévé'šetōno
windpipe heveškėse
Windwalker Háa'háe'ameōhtse
windy -háa'há
· -momóhtona'há
windy and very humid -ho'one'há
windy very suddenly -háeoesta'há
Windy Walker Háa'háe'ameōhtse
wine tsévé'keéno'e
· -vé'eéno'e
wing -he-stseméene
· -he-tsénoone
· -tsénooná
wing dress hetsénoonévoestȯtse
wing tipped canvas moccasins hoesénȯhevo'kėhanȯtse
wing (poss.) -tsénoo'o
· -tsénoo'o
winged hestseméenéhatseške
Winged Horses Owner Votonéve'haméhe
wings matsénoono
· méenȯtse
wings spread -tseena'ó
wink -ó'keneotse
wink at s.o. -ó'keneotsé'tov
winning hand -mȧhoxe'a'ó
winning hand (in cards) -hó'tȧhevávanené
winter áa'e
· -aéneve
winter coat tónoveéstse'he
winter hawk aénohe
Winter Hawk aénohe
winter time aénéva
winter underwear aénevo'xȧhtóhono
· aénevȯxȧhtóhono
winters aenȯtse
wipe nėh(e)-
· -nėheesén
· -nėhohené
wipe anus of s.o. -nėhe'ėséh
wipe eye(s) of s.o. -nėhaénén
· -nėhehaéneh
· -nėhe'éxanéh
wipe face -nėhévȯhoéné
· -névȯhoénehe
wipe face of s.o. -nėheéneh(n)
· -névȯhoénén
wipe face of s.o. with an object -nėhévȯhoénéh(n)
· -névȯhoéneh(n)
wipe feet -nėhe'hahtáxe
· -né'ȧhahtáxe
wipe hands -nėhe'onáxe
wipe hands of s.o. -nėhe'onáh(n)
wipe mouth of s.o. -nėhahtsenáh(n)
· -nėhe'ȧhtsenáh(n)
wipe nose -he'eemá
wipe nose of s.o. -nėheeséh
· -nėhe'eemȧsén
· -nėhe'eeséh(n)
wipe off s.o. -po'e'ov
wipe off s.t./s.o. -po'en
wipe out -vonan
wipe s.o. -nėhoh(n)
wipe s.t. -nėhan
· -nėhohá
· -nėhóovohtsé
wipe tears of s.o. -nėhaéneh(n)
· -nėhehaéneh
wipe up poop -neevávoo'kohe
· -neevávoo'ohe
· -nėheevávoo'kohe
wipe up poop of s.o. -neevávoo'koh(n)
· -neevávoo'oh(n)
· -nėhevávoo'koh(n)
wipe up s.t. -nėhovo'ohá
wiped out suddenly by wind -voneoesta'há
wire ma'kaata
wire stretcher he'konóneanēō'o
wires scattered -pe'pe'óneanené
wish -e'hanóseh
· hešetsé
· -momé'hemetanó
· momóxe-
· ó'ȯséé'ėše
wish for people to do -hešetanó'tȯsené
wish s.t. for s.o. -hešetanó'tov
wishfully think from the heart -momé'hemėstáhá
wishing for something to happen -mé'hometanó
witchcraft ehóosanestȯtse
with vé'še-
· vése-
· vést-
· -véstamaotsé'tov
· -véstȯhomó'hem
· -vovéstoem
with difficulty mómétsésto
with force' ésóse
with nothing pónóhta
with nothing (else) otáxa
with nothing ?? ná'tome-
with quick action -oese
with responsibility háanae-
· háanahe
with tears omóme-
with urine šéšee-
wither ná'som-
· ná'some-
· -ná'somó
· -noónó'ohe
withered -ná'somahe
· -ná'someotse
withered grass -noóno'o'e
Withered Hip Noónėhešeo'o
withhold -étseotse
withhold information -étsem
· -étsestá
· -étsėstomev
· -étsėstomo'he
within hotómá'e
without good judgement heómėse-
without pants -véhpėsó'é
wobbly -é'ke'ko'tá
· -ováveóó'e
wobbly walk -ovávehné
woe unto you! áhahéehe
Wolf hó'nehe
wolf Ma'xėhó'nehe
· Nótȧxéó'kȯhóme
· Ó'kȯhómȯhtameōhtsėstse
Wolf Ho'néhenótȧxeo'o
wolf hó'nehe
· ho'néhéškéso
· -ho'néheve
Wolf Appearing Ho'néemé'éhnėstse
· Ho'néemé'eōhtse
Wolf Appears Ho'néhemé'éhne
Wolf Chief Ho'néhévého
Wolf Choker Ho'néhevo'ótonáhe
Wolf Going Through a Crowd Ho'néosóesohtȯtse
Wolf Legging Ho'néhemahta
Wolf Man Ho'néhevetane
Wolf Mule Ho'néheā'ke
Wolf Name Ho'néhevéhaoohe
Wolf Necklace Ho'néhevo'ótonáhe
Wolf River Ho'néheo'hé'e
Wolf Road Ho'néhéméó'o
Wolf Sage Váno'évo'néhe
wolf song ho'néhenoo'ȯtse
wolf songs -ho'néhenonee'e
Wolf Stepping Woman Ho'néené'šeohtsévá'e
Wolf Tailfeathers Ho'néhevoto
· Ho'néohvotonevėstse
Wolf Tooth Ho'néhevee'ėse
Wolf Tooth Mountains Ho'néhevee'ėse
· Ho'néheveesēva
Wolf Walking Ho'néheameōhtse
Wolf Walkingfirst Ho'néohvovóéhnėstse
Wolfblack Mo'ȯhtávo'nehe
Wolflike Fur Ho'néhevo'ováhe
Wolfname Ho'néevéhaohe
Wolfrobe Ho'néhevotoomáhe
woman -e'é
· he'é-
· hē'e
· -he'éve'hahe
· -he'évoo'e
· máhtamaha
· mȧhtamȧháhkéso
· ma'heónevé'ho'á'e
· mȧsėháá'e
· -nóta'eve
· -nóta'evenóohe
· -ováhe'étanó
· váotseváhe-kȧse'ééhe
woman - act as a -he'émané
woman crazy -he'éa'tahe
woman judge ho'emanéve'ho'á'e
Woman Leggings He'émóhto
Woman Red Painted Face He'ȯhma'evoénėstse
woman sage he'évánó'ėstse
woman smell after sex -nomá'heméa'xe
woman-pretender (man acting like a woman) he'émáné'e
woman's pants he'évo'xȧhtóhono
woman's shoe he'évo'eha
woman's work -he'évotse'ohe
womb heo'éheo'o
· nėškátone
womb (poss.) -htseo'éheo'o
· -šėškátone ??
wonder -nȯhtovetanó
· -nȯhtovetanónáóó'e
wonder about s.o. -nȯhtovetanó'tov
· -nȯhtsetanó'tov
wonder about s.t. -nȯhtóvátsestá
· -nȯhtovetanó'tá
wood -ó'(e)
· -ó'xoemȧhané
wood chip é'ȯhéó'o
· évȯhéó'o
wood tick meše
woodchuck séavóneške
wooden dish kȧhamȧxévetoo'o
wooden fenced -kȧhamȧxévoneane
Wooden Thigh Kȧhamȧxévėšeo'o
Woodenlegs Kȧhamȧxéveóhtáhe
woodpecker kó'konȯhó'e
· vóo'kooma
word éestsestȯtse
· háe'ého'oése-éestsestȯtse
work -amotse'ohe
· -énotse'ohe
· -héhnovotse'ohe
· -hetómotse'ohe
· hetómotse'óhestȯtse
· -hoháestȯhnotse'ohe
· -hotse'ohe
· -hotse'óhétó
· -hotse'óhevomotah
· -hotse'óhevomotȧxevá
· -hotse'ót
· -máxeóhtotse'ót
· -monotse'ónané'tov
· -nȯhóevotse'ohe
· -nȯhtóvotse'ohe
· -nonáxetanó
· -oéhnovotse'ohe
· -otse'ohe
· -tónetotse'ohe
work about -évotse'ohe
· -hotse'óhéohtsé
work all night -vóonotse'ohe
work alongside -pȧhoetse'ohe
work also -véstotse'ohe
work angrily -ta'ovotse'ohe
work arrive -ho'otse'ohe
work as a cowboy -tȯhé'kėsáevotse'ohe
work at an exhausting job -mémėstotse'ohe
work badly -hávėsévotse'ohe
work beyond -hehpotse'ohe
work cheat -oe'kėhévotse'ohe
work diligently -ó'tȯsévotse'ohe
work fast -néhotse'ohe
· -nėševotse'ohe
work for free -aéstomotse'ohe
work hard -háotse'ohe
work horse tóva'hévo'ha
work horse bridle tóva'hévo'haméhoxȧhtsenáesēō'o
work in the way -ta'omotse'ohe
work long hours -háa'éhotse'ohe
work mistake -ó'ȯhtotse'ohe
work on s.o. -hotse'óhe'tov
work on s.t. -hotse'óhe'tá
work over s.o. fast -ne'enéšėšéváen
work past -hehpotse'ohe
work secretively -émoohtotse'ohe
work shitty job -mémėstotse'ohe
work slowly -nóvotse'ohe
work sneakily -émoohtotse'ohe
work so -hetotse'ohe
work spread out -he'névotse'ohe
work standing -hotse'óheóó'e
work start -asetotse'ohe
work that way -nėhetotse'ohe
work the night shift -vóonotse'ohe
work this way -tsėhetotse'ohe
work through -sóhpeše
· -sóhpotse'ohe
work to death (fig.) -áhanotse'óheohe
work together -mano'otse'ohe
work until dark -taa'évotse'ohe
work until night -taa'évotse'ohe
work very hard -hoháotse'oheo'o
work very intensively -áhanotse'óheohe
work with -véstotse'ohe
· -véstotse'óhém
work with heavy responsibility -háanaevotse'ohe
· -háanaotse'ohe
worker hotsē'o
working person hotse'óhevo'ėstane
worldly -nótovávomóhtahe
worm mé'šeméhne
worm eaten -méhnevasé
wormy -he'éheve
wormy ?? -méhnevasé
worn out -mȧhovó
· -sévahe
· -sȯsévahe
· -sȯsévomóhtahe
worn out from jerking -áhana'xe
worn out look -pó'kenóno'e
worn out shoes -péno'kėhaná
worried at length -oóétsetanó
worriedly óetsetanónave-
worry -óetsetanó
· -óetsetanón
· -oóétsetanóh
worsen -háeotse
· -háeotse
· -sóná
· -sóotse
worsen badly -hoháeotse
worth -no'koeme
worthless -kánomó
would have mėh-
would never (emphatic) me'-hé-
would not mėsáa-
wound hest-
· -he-sta'e
· -hesta'e
· hesta'estȯtse
· hestse-
wound s.o. by shooting -hesta'amas
· -hesta'émas
· -ho'ėspemas
wound s.o. by talking -hestsem
wound s.t. by pulling -hestseestsé
Wounded Hesta'éhe
Wounded Bear Ho'ėspenáhkohe
Wounded Eye He'éxáá'e Hesta'éhe
wow éaa
· hame
· sévávo
Wow! hesėsévávo
wow! jáaa
· náoo
· nóoo
· šéaa
Wow! hesėsévávónó'e
Wow, hesevávónó'e á'e hestonovónó'e
wrap -héva'kévoheehe
· hóhee-
· -hóheesané
· -hóxe'ehe
· -hóxe'ėstómáne
· vé'h-
· -vé'hoet
wrap baby -hóheestóvohe
wrap s.o. -vé'han
wrap s.o. as a baby -hóheet
wrap s.o. well -pėhevoheet
wrap s.t. -vé'han
· -vé'hoestsé
wrap up s.o. -hohpo'óet
wrapped -hóheehe
· -vé'hoo'e
Wrapped Hair Némo'eehe
· Némo'keehe
wrapped hair -némo'eehe
Wrapped In a Blanket Woman Tȧhóvo'eóó'e
wrapped in layers -totóovóheehe
wrapped warmly -éxovóheehe
wrapping hóxe'ėstómanestȯtse
wreck s.t. -hávėsévėhahtsé
wrecking bar toóneoheonéne'taneo'o
wren šehe
wrench onéma'ó'aneo'o
· onéma'ta'éne'taneo'o
wrestle -néhovanová
wrestle s.o. -néhovan
wrestler néhovanováhe
wring hévoe-
· -hévoené
wring s.t./s.o. -hévoen
wringer hévoenēō'o
wrinkle -hé'heškane
· -hé'heškéa'e
· -hé'heškėhe'oná
· -hé'heškeohtsé
· -hé'heškoestá
wrinkle forehead -hé'heške'óhtané'ó
wrinkle nose -hé'heškeesé'ó
wrinkled hé'he(šk)-
· -hé'heškó
wrinkled face -hé'heéné
· -hé'heškéné
wrinkled shoes -hé'heško'ėhaná
Wrinkled Wolf Hé'heško'nehe
wrist watch hóhoneéše'he
write -hetȯxe'ohe
· -ho'ėstȯxe'ėstóov
· -hóxovȯxe'ohá
· -mȯxe'ėstóné
· -mȯxe'ėstóotȯxevá
· -mȯxe'ohá
· -ono'ȯxe'ohá
· -ȯxe'ėstóné
· -ȯxe'ohe
write copying -tóoxe'ėstóné
write down s.t. -amėhahtsé
write err -ó'ȯhtȯxe'ėstóné
write fast -nėševȯxe'ėstóné
write in black -mo'kȯhtávȯxe'ėstóné
write in English -vé'ho'évȯxe'ohá
write lefthanded -henamóhtȯxe'ėstóne
write messily -pé'pe'ȯxe'ėstóné
write sitting -mȯxe'ėstónee'e
write slowly -nóvȯxe'ėstóné
write standing -mȯxe'ėstóneóó'e
write s.t. anew -vóhetȯxe'ohá
write s.t. hurriedly -mȯxe'evo'ohá
write s.t. quickly -mȯxe'eoestohá
write s.t. quickly ?? -mȯxe'eoesta'há
write s.t. well -pėhévȯxe'ohá
write that way -hetȯxe'ėstóné
write to s.o. -mȯxe'ėstóov
write well -pėhévȯxe'ėstóné
writhe -onémo'táo'etova'ó
· -onémo'táo'evonehné
· -onémo'táo'h
· -onémo'táo'o'tonohe
written -amehá
written as a circle -onéstȧhkȯxe'ohe
written at the end tsé-ho'óxȯxe'ohe
written last -hestóxȯxe'ohe
written like that -nėhetȯxe'ohe
written long -háa'ėstȯxe'ohe
written short -kásȯxe'ohe
written (about) -ameše
wrong -éva'sépȧhoenóhtá
· -hávėsévo'eéstómané
· -ó'osó
· óo'o'ȯse-
wrong s.o. -ó'ȯhto'eéh
wrong way -ó'ȯseotse
wrong way - go -ó'ȯseohtsé
wrongly think -ó'ȯsetanó
Wyola, Montana Tséh-mȧhemȧhovō'ta ??
· Tséh-mámȯhevō'ta
Wyoming Hetanévo'ēno